Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 5 , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyo-kültürel yapının konut oluşumuna etkisi: diyarbakır örneği

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü1
Görüntülenme :
546
DOI :
Özet Türkçe :

Giderek globalleşen dünyada, ülkeler, geçmişten bugüne, günümüzden de geleceğe kendi değerlerini aktarmaya çalışmaktadır. Bu değerlerden biri olan mimari, kültürel kimlik ve süreklilik konusunda, toplumun geçmişten bu güne yaşadığı süreci, yaşam biçimini, kültürünü, değer yargılarını yansıtan bir olgudur. Bu araştırmada, bu olgulardan biri olan, Diyarbakır’ın eski kent dokusunun içerisinde yer alan geleneksel konutlar ele alınmıştır. Çalışma kapsamında, Diyarbakır kentsel sit alanındaki pek çok geleneksel evde incelemeler yapılmıştır. Evlerin genel yerleşim özellikleri, plan ve cephe düzeni incelenmiş ve elde edilen sonuçlar sunulmuştur. Sonuçta, geleneksel Diyarbakır evlerinin çevreye, iklime, çevredeki yapı malzemesine, ayrıca kentin sosyo kültürel yapısına ne kadar duyarlı olduğu, evrensel doğrulara ne kadar uygun olarak kurgulandıkları belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

Countries has started to carrying their old valuations from past to today and also from today to future in order to be existent and catching future up in the globaliting world. Architectural valuations are important with cultural identity and continuity, because they represent life style, culture, social and economical states of past and today. The study covers all of traditional houses in the urban site of Diyarbakır which are not recently analyzed comprehensively. The general lay out, plan and façade types, structural system, structural and architectural elements of the houses are analyzed and obtained results are given in the article. Traditional Diyarbakır houses were found sensitive to socio-cultural structure of society as much as climate, building materials and environment. As a result, in this study were taken from tradition houses of Diyarbakir, which consist of this globalization trues and the traditional houses were examined with vernacular architectural concepts as geography, climate, building materials, culture and planning design in the scope of the studys.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :