Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal güvenlik: teori, dönüşüm ve türkiye uygulaması

Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
545
DOI :
Özet Türkçe :

Son birkaç yıldır “sosyal güvenlik reformu” adı altında gerçekleştirilen bir takım düzenlemeler, Türkiye'de olduğu gibi pek çok diğer ülkede de gündemde önemli bir yer oluşturmaktadır. Bu düzenlemeler, görünürde teknik olarak çok haklı bir takım nedenlere dayanılarak yapılıyor izlenimi verse de, süreç dünya genelinde sosyal politikaların dönüşümü perspektifinden ele alındığında farklı sonuçlara ulaşılabilmektedir. Bu çalışmada da böyle bir yaklaşım amaçlanmaktadır. Sosyal güvenliğin dönüşümünün daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle, sosyal riskler, sosyal politikalar, kapitalist devlet ve refah devleti gibi olgular ele alınarak bir çerçeve çizilmekte, daha sonra sosyal güvenlik ve sosyal güvenliğin dönüşümü bu perspektiften ele alınmaktadır.

Özet İngilizce :

The arrangements made under the name of “social security reform” have considerably been on the agenda in a great many of countries as in Turkey. Those arrangements are seem to be made for reasons which seem technically justified, but different results are attained when they are argued out as part of the transformation process of social policies around the world. Similarly, this approach has been used in this work. For a better understanding of the transformation process in social security, we define an outline which includes social risks, social policies, capitalist states and welfare states. Later, social security and the transformation process of social security has been undertaken in this context.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :