Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal bilgiler dersinde göç konusunun işlenişinde halk türkülerinin kullanılması (örnek bir çalışma)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
643
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma halk türkülerinden faydalanarak sosyal bilgiler dersinde göç konusunun işlenmesine bir örnek teşkil etmektedir. Çalışmanın amacı çevresel koşulların toplumun kültürünü doğrudan etkilediği gerçeğinden hareketle halk türkülerinde geçen sözlerin beşeri olay ve faaliyetlerle ilişkisini ortaya koymak ve aynı zamanda dersin işlenişi sırasında öğrencilerin derse katılımlarını sağlamaktır. Çalışma, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde okuyan 80 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Nitel olarak yapılan bu araştırma için gerekli olan veriler daha çok gözlem ve test sonuçlarının yorumlanmasına dayanmaktadır. Çalışma bir deney grubu ve bir de kontrol grubu olmak üzere iki ayrı grup üzerinde yapılmıştır. Deney grubuna halk türküleri içinde göç konusunun işlenebilmesine uygun olduğu düşünülen “Gine Kısmet Çekti Gurbet Ellere’,’Yokluk Beni Mecbur Etti’,’A İstanbul Sen Bir Han mısın’,’Ağlama gözlerim Mevlam Kerimdir’’ Yârim İstanbul’u Mesken mi Tuttun’ isimli beş örnek türkü seçilerek bilgisayar ekranında yansıtılmış ve öğrencilerin, soru sorma, yorumlama tahminde bulunma uygulama, kendine ait çıkarımlarda bulunma ve değerlendirme aşamaları adım adım izlenerek konu işlenmiştir. Kontrol grubunda ise aynı konu düz anlatım yöntemiyle işlenmiştir. Çalışmanın sonucunda yapılan değerlendirmede deney grubundaki öğrencilerin türkü sözlerinden hareketle göçlerin neden ve sonuçları hakkında kültürel, sosyal, coğrafi ve ekonomik özellikleri daha iyi anladıkları ve açıkladıkları görülmüş; kontrol grubunda ise kültürel ve sosyal özellikleri tam olarak anlayamadıkları ve açıklayamadıkları görülmüştür. Ayrıca türküler kullanılarak yapılan uygulamaya öğrencilerin diğer gruba göre derse daha fazla katıldıkları görülmüştür. Sonuçta, bu tür çalışmaların sosyal bilgiler derslerindeki diğer konular için de yapılabileceği ve öğrenmeye olumlu katkısı olacağı düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

This study constitutes a sample of studying immigration subject in social studies lesson by utilizing folk-songs. Based on the fact that environmental circumstances effect the culture of society directly, the aim of the study is to expose the relationship between the lyrics of folk-songs, and human affairs and activities, and also to measure the students’ contribution while having the lesson, and measure whether they can learn the subject better or not. This study is carried out on 80 students, studying in Social Studies Teaching at the Faculty of Education at Adıyaman University. This application is a qualitative study and while teaching immigration subject by using folk-songs, constituting its substance, an experimental and also an application group has been chosen. By choosing five samples of folk-songs, Misery Forced Me , Destiny, Again, Draws Me Away To Foreign Lands ,Tell Me Istanbul, Are You A Caravanserai?, Don’t Cry, My God Is Generous, My Love, Have You Made Istanbul Your Home? which are appropriate for studying immigration subject, these are projected on a computer screen and questioning, commenting, anticipating, applying, inferring and evaluating phases of the students are observed step by step in the application group. And the other group is studied the same subject by the lecturing method.On the evaluation of this study, it is observed that the students in the application group explain the cultural, social, geographical and economic characteristics clearly but the other group can not explain cultural and social characteristics accurately. It is also observed that the students in the application, held with the folk-songs, contribute more to the lesson and apprehend the lesson better. All in all, this kind of studies are regarded to be held in other subjects in social studies lessons and to contribute positively to the learning.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :