Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerince mimarlık

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Müh. Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü1
Görüntülenme :
600
DOI :
Özet Türkçe :

Mimarlık; barınma, eğlenme, dinlenme, çalışma gibi eylemlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan mekânları estetik, işlevsel gereksinmelerini yerine getirmeyi amaç edinmiş, insanların yaşamlarını kolaylaştırmak için var olan bir sanattır. Mimarlık yaşamın biçim haline gelmiş uzantısıdır. Toplum yapısına, toplumun gereksinimlerine, ekonomik verilere, teknolojik gelişmelere bağlı olarak gelişir. Bu sanata toplumun her kesiminden katkı sunulabildiğinden her insan bir parça mimardır. Sivil Toplum Kuruluşları, toplum yararına gönüllülük temeline dayalı özerk yapısı olan ülkenin siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan gelişmesine katkısı olan kuruluşlardır. Meslek örgütleri ise daha güzel, yaşanılır kılınacak binaların ve çevrenin yaratılması için ilgili olduğu meslek gruplarına mesleki kurallar koyar, etik davranılmasını sağlar, proje geliştirir, mesleki sorunları dile getirir ve yaptıkları işleri denetler. Bu makalenin amacı; Tarihsel ve kültürel kimliği ile eski ve yeni dokunun bir arada görüldüğü ender kentlerden olan Diyarbakır da toplumun önemli kesimini oluşturan, STK ve meslek örgütlerinin mimarlığa bakış açısını öğrenmek, kentte var olan Mimarlık fakültesi ve bir meslek örgütü olan mimarlar odasının artı ve eksilerini onların bakış açısıyla tespit ederek, sürdürülebilir bir kent yaratabilmenin yollarını aramaktır.

Özet İngilizce :

Architecture is an art that makes life easy for people and aims to fulfill the aesthetic and functional requirements in order to continue activities like inhabiting, enjoying, resting and working on their necessity spaces. It is also the extension form of the life and develops with respect to the requirements of the society, economical data, and technological developments. It can be said that everybody in society is an architect partly because of his/her assistance to this art. NGOs are organizations having autonomous structure and study on the society’s benefits. They contribute on politic, social, cultural and economical development of the countries. Professional organizations put on professional rules and control these rules whether ethically applied, improve projects, express professional problems, and check the works done to create beautiful buildings and environments. The aim of this study is to determine the consideration of NGOs and professional organizations which consist of important part of society on architecture in Diyarbakır where exhibits historically and culturally traditional and modern texture besides recommendations on sustainable urbanization with respect to architectural faculty of Dicle university and chamber of architecture in this city.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :