Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 34

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmenlerinin ders kitapları ve öğretim materyallerine yönelik görüşleri

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
545
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitim-öğretim sürecinin verimli ve etkili yürütülmesinde ders kitapları ve öğretim materyallerinin önemi büyüktür. Öğretim materyalleri ve ders kitapları daha planlı, etkili ve verimli bir öğretim sürecinin yürütülmesi ve öğrenmede kalıcılığın sağlanması açısından önemli role sahiptir. Bu çalışmada öğretmenlerin öğretim sürecinde kullandıkları ders kitapları ve öğretim materyallerine yönelik görüşleri ve yaşadıkları sorunları ortaya çıkaramak ve buna dayalı olarak çözüm önerilerini geliştirmek amaçlanmıştır. Araştırma, Elazığ il merkezinde görev yapan toplam 134 sınıf öğretmeni üzerinde yürütülmüştür. Araştırma sonucunda, sınıf öğretmenlerinin öğrenci çalışma ve ders kitaplarını anlaşılması ve kullanımı kolay görmeleriyle birlikte, yer alan etkinlikleri uygulamada zaman problemi yaşadıkları belirlenmiştir. Sınıf öğretmenlerine göre yeni programla birlikte dersler çocuklar için daha eğlenceli ve zevkli geçmekte olup, öğretim sürecinde öğrenciler daha aktif bir role bürünmüştür. Erkek öğretmenlerin, kadın öğretmenlere göre teknolojik araç-gereçlerin özellikleri ve kullanımı konusunda daha çok yeterli bilgiye sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca sınıf mevcutları kalabalık olan sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenleri, sınıf mevcudu daha az olan öğretmenlere göre öğretim sürecinde ders kitapları ve öğretim materyalleri kullanımında daha çok zorlandıkları sonucuna da ulaşılmıştır

Özet İngilizce :

Course books and teaching materials have a huge importance in carrying out the education process more efficiently and effectively. Teaching materials and course books play an important role in providing the permanent learning. In this study, it is aimed to define the views of primary school teachers on course books and teaching materials as well as the problems they have and moreover to offer some solutions. The research was carried out on 134 primary school teachers teaching in the province of Elazığ. As a result, together with their finding the course books and student work books are easy to understand and use, it was determined that they have time problem in applying the activities. According to primary school teachers, such courses are more enjoyable for students and they have more active roles in the new program. Male teachers are determined to have more sufficient knowledge of using technological devices than female teachers. Besides, teachers working in crowded classes were determined to have more difficulty in using course books and teaching materials during the process of teaching than those who teach in less crowded classes.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :