Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 4 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sinema-resim ilişkisi ve sanat olarak sinemanın resimsel estetiği

Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
481
DOI :
Özet Türkçe :

Resim, insanlık tarihinin başlangıcıyla birlikte var olmuş bir uğraştır. Önceleri yalnız bir imgelem, iletişim kodu olan resim yerleşik düzen ve uygarlaşma ile birlikte bir sanata dönüşmeye başlamıştır.Sinema ise, resme ve diğer sanatlara göre daha genç bir sanat olmasına karşın özellikle resimle derin bir benzeşme gösterir.Sinema, icadıyla bugüne farklı malzemeye ve ekipmana gereksinim duymuştur.Görüntünün ışık yoluyla saptanıp kaydedilmesi esasına dayanan sinemanın ilk formu resimdir.Resim, hareketli görüntüye dönüşürken formu da değişir ve sinema ortaya çıkar. Bu çalışmada, aynı zamanda bir teknik, bilim, ticaret, endüstri alanı olan sinemanın görsel bir sanat olarak resim sanatıyla ilişkisi irdelenecektir.Sinemanın resim sanatına çok yaklaştığı filmlerden örneklerle hareketli görüntünün estetik boyutu ele alınacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Painting is an activity which has existed since very beginning of the history of mankind. Once being only an imaginative work and communication code, painting has been transformed into an art form with the permanent settlement or rise of civilization. Although cinema is a new art form compared to painting and other fine arts, it shows a close resemblance to painting. The first form of cinema in which image is determined through light and recorded is painting. While painting turns into animated images, its form changed and the art of cinema come into existence. In this study the relationship between the cinema as an visual art and painting will be investigated. At the same time esthetic dimension of the animated images was studied with the samples from the films where the art of cinema came close to the art of painting.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :