Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 34

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şans oyunları ve iddaa

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi1
Görüntülenme :
458
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın konusunu genelde şans oyunlarının ve özelde de İddaa oyununun sosyolojik bir değerlendirmesi oluşturmaktadır. Şans oyunları toplumun önemli bir kesimi tarafından benimsenen kalıplaşmış bir davranış özelliği göstermesi itibariyle sosyal bir olgudur. Bu çalışmada genelde şans oyunlarının özelde ise iddaa oyununun toplumdaki yaygınlığına ve değerlerle sosyo-ekonomik yapı üzerindeki etkilerine değinilmektedir. Ayrıca, bu çalışmada şans oyunlarının oyun, eğlence ve iş/çalışma ve bağımlılık açısından bir değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu çalışmadaki amacımız, bir yandan sosyolojik literatüre katkıda bulunarak araştırmacıların ilgisini bu konuya çekmek öte yandan çeşitli şans oyunlarının sosyal ve kültürel açıdan bir sapma davranışı olduğunu göstererek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır

Özet İngilizce :

The theme of this work is a sociological analysis of gambling in general and gambling in particular. Bets are a social phenomenon, because it reflects a stereotypical behavior adopted by a significant segment of the society. In this study, the prevalence of gambling in general and gambling in particular as well as their effects on values and socio-economic structure are discussed. In addition, in this study an analysis of gambling games in terms of entertainment, work / study and addiction is carried out. In this study, our aim is to attract the attention of researchers to this issue by contributing to the sociological literature on the one hand and to ensure that the necessary measures are taken by demonstrating that various gambling games are a behavioral deviation from the social and cultural point of view on the other hand.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :