Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 4 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sanayide kuruluş yeri faktörlerinden sermaye, devlet, iklim ve ulaşım konularının hedefleri ve öğretim teknikleri(orta öğretim)

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
492
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Sanayi Coğrafyası öğretiminde sanayide kuruluş yeri faktörlerinden sermaye, devlet, iklim ve ulaşım konularının genel ve davranışsal hedefleri sıralanmaktadır. Daha sonra kuruluş koşulu olarak ve kuruluş yerini belirleyen koşul olarak söz konusu faktörlere yönelik bilgi, kavram ve davranış yeterlilikleri kazandırmaya amaçlayan öğretim teknikleri ortaya konulmaktadır. Çeşitli lise programlarında yer alan “Türkiye’nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası” adlı dersin konu başlıklarından biri olan sanayide kuruluş yeri faktörlerinden sermaye, devlet, iklim ve ulaşım konularının hedefleri ve öğretim etkinlikleri aşağıda sıralanan başlıklar altında belirlenip sürdürüldüğünde hedeflenen amaçlara daha kolay ulaşılacağı kanaatindeyim: Hazırlık soruları, adı geçen kuruluş yeri faktörlerinin önemi, söz konusu faktörlerin genel hedefleri ve davranışsal hedefleri, konu alt başlıkları, kavramlar ve genellemeler, öğretim yöntem ve teknikleri, öğretim araç ve gereçleri ve ölçme ve değerlendirme.

Özet İngilizce :

In this study, the general and behavioral targets of the capital, state, climate and transportation subjects from the factors of foundation place in industry in the education of Industry Geography are ranged. Later on, the educational techniques aiming at acquiring knowledge, concepts and behavioral sufficiency towards the related factors as a foundation condition and as a condition determining the foundation place are suggested. The course called as “Human and Economic Geography of Turkey” taking place in various lycee curriculums includes the educational activities, the targets of the capital, state, climate and transportation subjects from the factors of foundation place in industry as a subject title. I agree that if these titles are determined and maintained under the titles that are ranged below, it will be easier to reach the desirable aims. These are as follows: Preparation questions, the importance of the factors of foundation place mentioned, the general and behavioral targets of the related factors, sub-titles of the subjets, concepts, generalizations, teaching methods and techniques, teaching materials.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :