Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sanat eserlerinde korku imajı ve korku duygusu yenebilmede sanatın rolünün irdelenmesi

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü1
Görüntülenme :
407
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın genel amacı, korku duygusunun ne olduğunu; bunun sanat eserlerinde nasıl ve niçin konu edildiğini ortaya koymaktır. Ayrıca bu amaca bağlı olarak korku duygusunun üstesinden gelinebilmesinde sanatın oynadığı rolü irdelemek de araştırmanın alt amacını oluşturmaktadır. Araştırma genel tarama modeli kapsamında ilgili literatürün incelenmesi ve nitel araştırma yöntemlerinden döküman incelemesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, insanın duygusal tepkilerinden biri olan korku, insan yaşamının bir kısmını kapsayan ve fobilerle bu alanı gittikçe artıran bir duygudur. Bu duyguyla birlikte yaşamak ve öğrenmek durumundadır. Kültürel ve coğrafik açıdan farklı algılansa da genel olarak her bireyde aynı şekilde yansımaktadır. Bu duygu ilk çağlardan beri birçok sanatçı tarafından, kendi gözlem ve deneyimlerine göre farklı malzeme ve biçimlerde eserlerine yansıtılmıştır. Özellikle de savaş dönemlerindeki yaşantı, bu duygunun sık yaşanmasına ve sanat eserlerine aktarılmasına yol açmıştır. Bu yaklaşımın estetik açıdan exspressive bir anlayış olduğu kabul edilmekle birlikte, insanın (sanatçı) kendisiyle yüzleşmesinin de bir göstergesidir. Bunun korku duygusunu yenme eylemi olduğu söylenebilir. Çünkü birey gerçeklerle yüzleştiği sürece rahatlamaktadır. Sonuç olarak korku duygusu insan yaşamının kaçınılmaz bir gerçeğidir. Sanat bu gerçekliği açığa çıkaran önemli bir araçtır. Bu araç sayesinde korku duygusunun üstesinden gelinebileceği ifade edilebilir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Main objectives of this research are to determine the meaning of fear sense and what it means, how and why art works have been topiced on fear sense. In addition to this, with respect to this objectives, it is also aimed to examine the role of the art in struggle against the fear sense as a sub-aim. Research was performed as literature scan in general scan model, and document scanning method in qualifying research method was used. According to the results of the research, fear which is one of the emotional reaction of human being is a sense which covers a part of the life of individuals and increases its area in human life with phobias. Individual must get used to learn and live with this sense. This sense reacts nearly same way on different people whether they have different cultures or geographies. This sense has been painted by different artists with various ways of genres, forms or understanding. Especially life of war causes an increase of frequency of this sense, and carries this sense to art-works. Although this approach is seen as an expressive trend of art, it is also an indicator which brings individual (artist) and its inside together. This may be said a way of struggle against fear. Because individuals become more independed when they meet face to face with reals. In conclusion, this fear sense is an unavoidable fact of life of the human being. Art is one of the equipments which helps to bring to light this realism. It can be expressed that fear sense could be defeated with this tool.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :