Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 4 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sağlık personelinin ruhsal sorunları olan bireylere yönelik tutumlarının araştırılması

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği 1
Görüntülenme :
701
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışma kapsamına alınan 315 sağlık personelinin %41.9’u 20 ile 27 yaş grubunda olup, %63.5’ini kadınlar, %50.8’ini hemşireler oluşturmuştur. Çalışmaya katılanların RSTTÖ ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması 77.8±7.6 bulunmuştur (minimum puanın 52, Maksimim puanı ise 102). Araştırmaya katılan sağlık personelinin yaş, cinsiyet ve çalışma yılı RSTTÖ alt grup puan ortalamalarıyla karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlılık saptanmamıştır(P>0.05). Eğitim düzeyi yüksek olan sağlık personelinin ruhsal sorunları olan bireylere yönelik daha iyi niyetli bir tutum içinde oldukları belirlenmiştir(P<0.05). Sağlık personelinin medeni durumları ile RSTTÖ alt grup puan ortalamaları karşılaştırıldığında “İyi niyet” boyutunda anlamlılık saptanmıştır (p<0.05). Benzer şekilde ruhsal sorunlu bir bireyle aynı iş yerinde çalışmak istemeyeceğini ifade eden sağlık personelinin, “Korku/dışlama” boyutu puanları daha yüksek bulunmuştur(p<0.05).

Özet İngilizce :

%41.9 of 315 health personnel covered in the study was in the age range 20-27 with %63.5 of them women, %50:8 nurses. Of the health personnel included in the study, mean puan was 77.8±7.6 (min 52, max 102). It was determined that the health personnel, who has better education showed on attitude with more goodwill toward the mentally ill (p<0.05). When the marital status and RSTTÖ’s subgroup averages were compared significance of showed ‘Goodwill’ (p<0.05). It was found that there was statistically a significant difference between the health personnel who expressed that they wouldn’t like to work in the same workplace a mentally person and those reacting with fear/exclusion (p<0.05). It was determined that there was not statistically a significant difference between nurses and doctors in terms of RSTTÖ’s subgroup score. However it was found that there was statistically a significant difference with nurses educational level in terms of RSTTÖ(s subgroup score, who has better education showed on attitude with more goodwill toward the mentally ill (p<0.05). In the end of the study, various suggestions were offered.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :