Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sadakate giden yolda marka imajının değeri; istanbul ve gaziantep illerinde bir uygulama

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü 1, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü2, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü3
Görüntülenme :
412
DOI :
Özet Türkçe :

Marka imajı konusuna yönelik çalışmalar günümüzde yaygınlaşmıştır. Bu araştırma karma bir yöntemi kapsamaktadır. Öncelikle odak grup görüşmesinden faydalanılarak, nicel araştırmanın anketlerinin oluşturulmasında yararlı olabilecek bilgiler ve nicel araştırmanın örneklem yapısı ve yöntemine ışık tutan bilgiler elde edilmiştir. İkinci olarak marka imajı faktörünün analiz edilebilmesi amacıyla nicel veri toplama aracı olarak anket yönteminden yararlanılmış, 239 katılımcı ile anket yürütülmüştür. Anket sonuçları SPSS programı yardımıyla kodlanmış, verilerin frekans ve yüzde dağılımları verilerek faktör analizleri ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgularda, marka imajı fiziksel ve duygusal bileşenlerinin beyaz eşya satın alma ve kullanım amacı kıstaslarında etkili olduğu ön görülmektedir. Bu araştırmanın sonuçları, beyaz eşya sektöründe İSO ilk 500 içinde yer alan üç işletmenin markalarının (Arçelik A.Ş.-Arçelik, BSH Grup-Bosch ve Vestel A.Ş.-Vestel) marka imajı stratejilerinde literatürde belirtilen kıstasların hedef odaklı kullanılması sonucunda elde ettikleri başarının önemli göstergelerini ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar temelinde yönetsel ve araştırma çıkarımları yapabilmek olanaklı olmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The studies towards brand image have become widespread today. This research included pluralistic methodology: First , focus groups method was used to take qualitative research‟s survey, sampling and methodology. In the second, a survey study was used to attain brand image factor analysis of 239 attendees. Survey‟s results were coded by using SPSS program. Factor analysis and reliability analysis were established by using data frequancies and percentage of distributions. The findings indicate that, the physical and emotional compenents of brand image have effects on purchasing and intending use of whitegoods. The results of the research have significant implications to expose important legends for the threee whitegood focused companies brands (Arçelik A.Ş.-Arçelik, BSH Group-Bosch and Vestel A.Ş.-Vestel) which included in Turkey‟s Top 500 Industrial Enterprises. This research builts up that, by using brand image strategies written on literature would help these companies to administrate brand image strategies for target market. Managerial and research implications may be drawn based on these results.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :