Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Resim-iş öğretmenliği öğrencilerinin öğrenme stilleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
449
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, öğrencilerin öğrenme stilleri içerisinden tercih ettikleri baskın öğrenme stillerini belirlemek, sınıf düzeyine ve cinsiyete göre farklılaşma olup olmadığını saptamak üzere yürütülmüş tarama modelinde bir çalışmadır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalında 2005-2006 öğretim döneminde öğrenim gören birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinden olmak üzere toplam 98 öğrenci seçkisiz olarak örnekleme alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kolb Öğrenme Stili Envanteri kullanılmıştır. Envanter sonucunda elde edilen verilerin analizinde frekans, %, ki-kare, t testi ve ANOVA kullanılmıştır. Bulgular, öğrencilerin yarıdan fazlasının (%57,1) özümseyen, %24,5’inin ayrıştıran, %13,3’ünün değiştiren ve %5,1’inin yerleştiren öğrenme stilini tercih ettiklerini ortaya koymuştur.

Özet İngilizce :

The main aim of this research is to define the learning style distribution of the students in the art department. With this main aim at hand, answers for the following questions are sought: How is the distribution of learning styles with regards to class levels? Is there a meaningful difference according to sex of students in the art department? A total of 98 first, second, third and fourth class art education students at Mehmet Akif Ersoy University constitute the sample of the study. The Kolb Learning Style Inventory was used as data collection measure in the research. In the analysis of the findings frequency, %, chi-square, t-test and Anova were used. The findings show that more than half of the students (57,1%) prefer assimilator learning style, 24,5% diverge, 13,3% converge and 5,1% accommodator.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :