Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 5 , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Problems in translating collocations

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1
Görüntülenme :
428
DOI :
Özet Türkçe :

In this study, firstly different definitions and examples of collocations are being presented. Then the main problems that occur in translating collocations are mentioned. Lastly some remarkable suggestions are put forward to solve the problems that occur in translating collocations.. We have already known that by its definition in broader sense, translation is a scientific study in which the translator attempts to replace a written message or statement in one language(source language) by the same message or statement in another language(target language).The translator most probably has various problems in translating since it is not an easy task at all. There could be loss of meanings due to a number of factors such as; social, cultural differences and lexical and grammatical invarities of two different languages. One of the most inevitable sources of loss is the fact that two languages have different lexical and grammatical systems. In this context, as the collocations are the lexical, not grammatical tramlines of language, collocations and their problems of translating will be studied in this study.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada, ilk olarak eşdizimlerin farklı tanımları ve örnekleri sunulmaktadır. Daha sonrada çeviri yaparken eşdizimlerde (collocations) karşılaşılan başlıca sorunlar değinilmektedir. Son olarak da, eşdizimlerin çevirilerinde karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri ileri sürülmektedir. Bilindiği üzere, basit tanımıyla çeviri; kaynak dildeki bir mesajı(ileti) veya bildiriyi hedef dildeki bir mesaja veya bildiriye aktarma bilimidir. Çeviri hiç de kolay bir iş olmadığından çevirmen genellikle çeviri yaparken çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Sosyal, kültürel farklılıklar ve iki dilin sahip olduğu sözcüksel ve dilbilgisel değişmezler gibi bir çok sebebe bağlı anlam yitirme ile karşılaşılmaktadır. En kaçınılmaz anlam yitirme, iki dilinde farklı sözcüksel ve dilbilgisel yapılara sahip olması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda, eşdizimlerde dilin dilbilgisel değilde, sözcüksel çeşitliliği içerisinde yer aldığından, bu çalışmada eşdizimler ve çevirilerindeki sorunlar konu edinilmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :