Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Prestijli otomobil markalarında lüks algılamasının satın alma istekliliğine etkisi: istanbul ve sakarya örneği

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi Pamukova Meslek Yüksekokulu1, Sakarya Universitesi İİBF İşletme Bölümü2
Görüntülenme :
498
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde küresellesme çabaları sonucu dünya çapında mal ve hizmet dolasımı kolaylasmakta ve özellikle lüks ürünlerin tüketimi gelismis ülkeler basta olmak üzere ülkemizde de önemli artıs kaydetmektedir. Buna bağlı olarak, lüks ürünlerin tüketicilerce algılanıs biçimi ve bu algılamaların satın alma istekliliğini nasıl etkilediği önemli bir konu olarak arastırmacıların karsısına çıkmaktadır. Bu çalısmada ise ülkemiz tüketicilerinin otomobil markaları bağlamında lüks kavramını nasıl algıladıkları, bu algılamanın içerdiği boyutlar ve bu boyutların satın alma isteği üzerindeki etkisi incelenmektedir. Böylece lüks otomobil markaları bağlamında lüks kavramının boyutlarının belirlenerek ve her bir boyutun satın alma isteği üzerine etkisi incelenerek, lüks kavramının pazarlama çabaları açısından öneminin ortaya konması çalısmanın temel amacını olusturmaktadır. Analizler sonucunda yurt dısında yapılan çalısmalara benzer sekilde bes boyutlu bir lüks algılaması modeli elde edilmis ve bazı boyutların belirli markalarda satın alma isteğini etkilediği gözlenmistir. Elde edilen sonuçlar ele alınan markaya göre boyutların etkisinin farlılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu durum markanın çarpıcılık, kalite gibi özelliklerinin satın alma isteği üzerindeki etkisinin farklı markalara göre değisebileceği sonucuna isaret etmektedir. Çalısmada veri toplama aracı olarak anket yönteminden yararlanılmıstır. Đstanbul ve Sakarya illerinde uygulanan 1096 anket analizlerde kullanılmıstır.

Özet İngilizce :

Incidental to globalisation efforts, the distribution of goods and services around the world is becoming easier and luxury consumption is increasing especially in developed countries as well as in our country. Accordingly, the luxury product perception of consumers and the effect of these perceptions on the willingness to buy is becoming an important issue for the researchers. In this research, we examine the way of how the consumers in our country perceive the luxury in case of automobile brands, the dimensions of these perceptions and the effect of these dimensions on willingness to buy. Therefore, the main objective of this study is presenting the importance of luxury construct about the marketing activities by defining the dimensions of luxury construct and examining the effect of this dimensions on willingness to buy in terms of luxury automobile brands. After the analysis, five dimensional luxury perception model is being dealt with on the basis of the other studies in other countries, and it is observed that some dimensions are affecting willingness to buy in some brands. This result indicates that the effect of brand features, such as awareness, quality etc. on willingness to buy may differ in different brands. The results show that the effect of the dimensions differs about the handled brand. In the context of the study, a questionnaire was used on 1096 respondents inhabiting in the province Istanbul and Sakarya.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :