Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Postmodern dönemde bedenin tüketim temelinde yeniden inşası

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
481
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmada, bedenin tüketim temelinde yeniden insasını ele alınmakta ve bedene postmodern dönem nasıl yaklasmakta ve bedeni nasıl insa etmektedir? Soruları tartısılmaktadır. Postmodern dönemde gençlik ve güzellik yalnızca bir ideal olarak kalmamakta, beden, pek çok kurum ve pratik yoluyla erisilebilir, değistirilebilir, hükmedilebilir bir hedef olarak görülmektedir. Püritanizmden sonra fiziksel ve cinsel özgürlesme biçimi altında bedenin, "yeniden kesfi" telkin edilmektedir. Postmodern dönemle birlikte bedenin yeniden insası önceki dönemlerden bir farklılasmayı beraberinde getirmektedir. Bedenin yeniden insası sürecinin boyutları, bedenin bir çalısma/hareket alanı olması, bir toplumsal sorumluluk olarak "form" süreci, kesif ve özgürlesmenin cinselliğe altyapı hazırlaması sürecidir.

Özet İngilizce :

In this study, rebuilding of the body is dealt with on the basis of consumption in postmodernism focusing on the question: In what way does postmodernism approach and build the body? In postmodernism, youth and beauty remains not only an ideal but also the body is seen as a goal which can be reached, altered and controlled. After puritanism, the "rediscovery" of the body is suggested in a way of physical and sexual freedom. Rebuilding of the body in postmodernism brings about a differentiation from previous periods. Dimensions of rebuilding of body are the body as being a working/activity area, a "formation" process of social responsibility, and the process in which discovery and freedom form bases the for sexuality.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :