Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Portfolyonun değişik yerleşim birimlerinde uygulanabilirlik

Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
441
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin portfolyo kullanma becerileri ve portfolyonun değişik yerleşim birimlerinde kullanabilirliğine karşı tutumlarını belirlemeye ilişkin portfolyo tutum ölçeği geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmacı tarafından ilgili literatür taranarak ve öğretmenlerin görüşlerine başvurularak toplam 41 adet ölçek maddesi hazırlanmıştır. Ölçek, Van Merkezde, ilçeler ve köylerdeki ilköğretimlerde görev yapan 425 öğretmene uygulanmıştır. Uygulama sonunda değerlendirmeye alınan 410 öğretmenin verdiği cevapların değerlendirilmesi sonucunda ölçek 35 maddeye indirilmiştir. Ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı 0.929; Barlett Testi anlamlılık değeri 0.000 bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach- Alpha güvenirlik katsayısı ise 0.944 olarak tespit edilmiştir. Bu değerin oldukça iyi olduğu söylenebilir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to develop a portfolio attitude scale with respect to determination of the teachers’ portfolio usage skills and their attitudes towards the applicability of the portfolio in different settlements. In accordance with this purpose, the related literature has been reviewed by the researcher and a total of 41 scale items have been laid out by consulting the opinion of the teachers. The scale has been applied to 425 elementary school teachers serving in city center of Van, in the districts and the villages. As a result of assessing the data obtained from the responses given by the 410 teachers that were evaluated at the end of the application, the scale has been cut down to 35 items. The determined values for the scale’s Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) coefficient and Bartlett’s test significance are 0.929 and 0.000, respectively. The scale’s Cronbach’s Alpha reliability coefficient has been found to be 0.944. It can be stated that this value is quite high.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :