Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Political regime debates in turkey: is it regime question or not?

Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İ.İ.B.F1, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi2
Görüntülenme :
492
DOI :
Özet Türkçe :

Countries have different political regimes. Factors proving stability of the regimes are also different. Lacking of functions or corruption of some of these factors, i.e. being instable of regime, cause regime question. In Turkey, from its foundations up to the day, center has accused periphery for creating regime question by the mediation of political actors. Considered closely it is seen that, situations characterized as regime question in Turkey do not overlap the situations which are determined in political science literature as the situations which cause regime question. Consequently, the problem is not a regime question. In Turkey the problem grows out of structuring of the state, characteristics of modernization and narrowness of the political realm.

Özet İngilizce :

Ülkeler çok farklı siyasal rejimlere sahiptir. Rejimlerin istikrarını sağlayan faktörler de çeşitlidir. Bu faktörlerden bazılarının işlevsiz kalması veya bozulması, yani rejimin istikrarsızlaşması, rejim sorununu ortaya çıkarır. Türkiye’de Cumhuriyet’in ilk yıllarından günümüze, merkezden çevreye, siyasal aktörler aracılığıyla rejim sorunu yaratma suçlaması yöneltilmiştir. Konuya yakından bakıldığında, Türkiye’de rejim sorunu olarak nitelenen durumların siyasal bilim literatüründe belirlenmiş rejim sorununa neden olan durumlarla örtüşmediği görülmektedir. Buna göre sorun, rejim sorunu değildir. Sorun, Türkiye’de devletin yapılanması, modernleşmenin karakteristikleri ve siyasal alanın darlığından kaynaklanmaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :