Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Piyano sınavı değerlendirme ölçeğinin puanlayıcılara yönelik geçerlik ve güvenirliği

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
472
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, piyano eğitimi sürecinde değerlendirme basamağına yönelik geliştirilen değerlendirme ölçeğinin, puanlayıcı piyano öğretim elemanları düzeyindeki geçerlik ve güvenirliği incelenmiştir. Araştırmacı tarafından geliştirilen değerlendirme ölçeği, piyano eğitimcilerinin final sınavında her öğrenci için verdiği puanlar doğrultusunda ölçülmüştür. Piyano eğitimi açısından temel basamakların yer aldığı ölçek üzerinde, her öğrenci için puanlama yapan 5 adet piyano eğitimcisinin verdikleri puanlar, Pearson Korelasyon yöntemi ile karşılaştırılmıştır. Piyano sınavına birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta giren toplam 143 öğrenci üzerinde yapılan değerlendirmeler, korelasyon katsayısı ve “t” testi ölçümleriyle incelenmiştir. Toplam 143 öğrenci için değerlendirme yapan 5 piyano eğitimcisinin verdikleri puanlar arsındaki anlamlılık ve yakınlık, istatistik ölçümler sonucunda yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Elde edilen bulgulara göre araştırma için geliştirilen ölçeğin, önemli ölçüde geçerli sonuçlar verdiğini söylemek mümkündür.

Özet İngilizce :

In this study, validity and reliability of a performance evaluating scale developed directed for evaluating process in piano education has observed by the level of piano educators. Evaluating scale developed by the author has measured towards points given by the piano educators in final exam for every student. Points given by the 5 piano educators for every student by using the scale that includes basic steps of piano education process has compared with Pearson Correlation method. Evaluations over the 143 students that they taking piano exam in first, second and third class have examined by correlation coefficient and “t” test measuring. Correlations and meanings between the points given by the 5 piano educators, that they evaluated total 143 students, has appeared high level at the end of the statistical process. According to the achieved data this can be mentioned that scale developed for this study is resulted significantly valid and reliable.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :