Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 11 , Sayı 39

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Otel seçiminde dini hayat tarzlarının etkisi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakultesi1, Eskisehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İsletmeciliği YO2
Görüntülenme :
446
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmanın amacı, yerli turistlerin satın alma süreçlerinde dini hayat tarzlarının otel seçimi üzerinde etkisi olup olmadığını tespit etmek ve otel seçiminde etkili olan dini faktörler hakkındaki değerlendirmelerini karsılastırarak, yerli turistlerin otel tercihlerini etkileme sıralamasının yapılması ve satın alma davranısları üzerindeki farklılıkların ortaya çıkarılmasıdır. Arastırmada uygulanan yöntem örnek olay çalısmasıdır. 2010 yılında "X" Đslami otel isletmesi ile "Y" klasik otel isletmesinde konaklayan 600 yerli tüketiciye anket uygulanmıstır. Arastırmada, öncelikle örneklemde yer alan yerli turistlerin dini hayat tarzları ile ilgili bulgulara yer verilmis bununla birlikte otel seçimlerinde etkili olabilecek faktörlerin frekans ve yüzde dağılımlarının yanı sıra aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanarak betimlenmistir. Arastırmaya katılan tüketicilerin Namaz, Oruç, Hac ve Zekât gibi dini emirler karsısındaki tutumlarını ifade eden değiskenler (Bağımsız değiskenler) ve otel tercihi değiskeni (Bağımlı değisken) arasındaki iliskileri de arastıran hipotezler gelistirilmis ve test edilmistir. Arastırmada, yerli turistlerin dini emirler hakkındaki tutumları ile otel seçimleri arasında anlamlı bir iliski olduğu saptanmıstır. Arastırma bulguları, dini emirlerin yerli turistlerin, turistik ürünü seçme ve satın alma davranısları üzerinde etkisi olduğunu ve bu etkinin, insanların dini emirlere uyma çabalarına bağlı olarak siddetinin değistiğini göstermektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this research is to determine whether the religious life styles of domestic tourists have an effect on their buying process or not, to put their reasons of their choice of hotel in order by comparing the religious factors that determine their choice of hotel and to reveal the differences among their purchasing behavior. The method which is used in research is case study. 600 domestic customers in the "X" Islamic hotel and customers in the "Y" classic hotel were given the questionnaire in 2010. In this study, firstly, the findings about the religious life styles of the domestic tourists in the sample were given. In addition, the frequency, percentile distribution, average and standard deviation of the factors that could be influential in choice of hotels have been calculated and presented. Consumers surveyed prayer, fasting, Hajj and Zakat religious orders such as the expression of their attitude towards the variables (independent variables) and hotel preference variable (dependent variable) investigating the relationships between developed and tested hypotheses The research showed that there is a meaningful correlation between the religious believes and the choice of hotel of domestic tourists. Research findings revealed that people who are religious and follow the religious orders choose or purchase the touristic product accordingly. Thus touristic product selection and buying behavior of inland tourists depends on the intensity of people's efforts to act in accordance with religious orders.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :