Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Otel işletmelerinde insan kaynakları açısından işgören devir hızının analizi: kapadokya bölgesi örneği

Yazar kurumları :
Tunceli Üniv.1, İnönü Üniv.2
Görüntülenme :
935
DOI :
Özet Türkçe :

Đnsan kaynakları yönetimi açısından isletmelerin karsılastıkları önemli sorunlardan biri; isgörenlerin bir isyerinde uzun süre çalısamaması ve daha iyi is olanakları bulduğunda isyerini değistirmesidir. Đsgören devri, isletmedeki yetenek ve yetkinlikleri yitirmenin yanı sıra, yeni ise alım ve oryantasyon maliyetlerini artırması açısından da ek yük getirmektedir. Turizm sektörünün kendine özgü bir takım kosullarından dolayı, bu sorun otel isletmelerinde ayrı bir öneme sahiptir. Bu nedenle; "Kapodokya bölgesinde faaliyet gösteren dört ve bes yıldızlı otel isletmelerinde isgören devir hızının analizi" çalısmanın temel amacı olarak belirlenmistir. Bu amaç doğrultusunda çalısmanın birinci bölümünde; isgören devir hızı ve isgören devrinin yarattığı sonuçlar incelenmistir. Đsgören devrinin hesaplanması kısaca ele alındıktan sonra otel isletmelerinde isgören devri incelenmistir. Đkinci kısımda ise; otel isletmelerinde isgören devrini analiz etmek ve bazı değiskenler ile isgörenin is değistirme sıklığı arasındaki iliskiyi incelemek amacıyla Kapodokya Bölgesindeki otel isletmelerinde bir anket çalısması yapılmıstır. Veriler 13.0 SPSS istatistik paket programı ile analiz edilmistir. Son olarak; arastırma sonuçları tartısılmıs ve otel isletmeleri yöneticilerine konuya iliskin bazı önerilerde bulunulmustur.

Özet İngilizce :

It is one of the important issues that business face in terms of human resources that labour turnover cannot work for a long time in a business place and they want to change their bussiness place when they find better employment oppurtunities. Labour turnover, as well as losing the skills and competencies of the business, in terms of recruitment of new and orientation costs brought additional burden. Tourism sector due to the unique conditions of a team, this problem has a special importance in accommodation establishments. Therefore, "hotels with four and five stars in the region of Cappadocia analysis of labour turnover determined as the aim of the study. For this purpose, the first part of the study; labour turnover speed and created by labour turnover results were studied. After briefly discussed the labour turrnove rate, calculation,labour turnover rate investigated at hotel establishments. In the second part; to analyze labour turnover at hotel establishments and so as to some variables with frequency of employee's job change the relationship between to examine, a survey was conducted in hotel business Cappadocia region. The data was analyzed with SPSS 13 statistical software package. Finally, the results of the research were discussed and managers of hotel business were made some suggestions on the subject.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :