Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 5 , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı devleti’nde cizye ve 19. yüzyıla ait bir cizye defteri: cizre sancağı’nın cizye defteri (cizye defter numarası:375)

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Mardin Sağlık Yüksekokulu1, Dicle Üniversitesi Mardin Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
411
DOI :
Özet Türkçe :

Osmanlı Devleti’nin gelirleri arasında önemli bir yer tutan cizye, 19. yüzyılda bazı değişikliklere uğramasına rağmen, 1855 yılına kadar aynı isimle varlığını devam ettirmiştir. Osmanlı arşiv belgeleri arasında cizye defterleri, ait olduğu dönem ve bölge açısından önemli bilgiler sunan kayıtlardır. Cizre Sancağı’na ait 375 numaralı Cizye Defteri, bu açıdan değerlendirildiğinde, ait olduğu dönemle ilgili sosyal ve iktisadi açıdan önemli bilgileri ihtiva etmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Tribute, which is one of the most important incomes of Ottoman Empire, has continued its existence until 1855 with some changes in the 19th Century. Tribute registries are important records in Ottoman archives in terms of reflecting periodical and regional information. When Tribute Registry of 375th Flag is considered in this respect, it includes very important social and economic information of its time.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :