Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretim öğrencilerinin problem çözme ve atılganlık becerilerinin bazı değişkenlerle ilişkisi

Yazar kurumları :
Rehber Öğretmen, Đzmir Çimentas1, Eskisehir Osmangazi Üniversitesi2
Görüntülenme :
406
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmada, Đzmir'deki liselerin 9. sınıflarında okuyan 200 öğrencinin problem çözme becerileri ve atılganlık düzeyleri arasındaki iliski incelenmistir. Veriler, betimsel istatistikler, Anova, t-testi ve Çoklu Regresyon teknikleri kullanılarak analiz edilmistir. Bulgular atılganlık ve genel problem çözme becerilerinin cinsiyete ve okul türüne göre anlamlı biçimde farklılasmadığını, ancak anne öğrenim durumuna göre farklılastığını; atılganlık becerisinin anne ve baba öğrenin durumuna göre anlamlı biçimde farklılastığını; genel problem çözme becerisinin anne öğrenim durumuna göre anlamlı biçimde farklılastığını, baba öğrenim durumuna göre farklılasmadığını; problem çözme alt becerilerinin cinsiyete, okul türüne ve annenin öğrenim durumuna göre anlamlı biçimde farklılastığını ortaya koymustur. Bulgular ayrıca, atılganlık becerisinin hem genel problem çözme becerisi ile hem de aceleci ve değerlendirici problem çözme becerileri ile düsük düzeyde pozitif ve anlamlı iliskiler gösterdiğini ortaya koymustur. Çoklu regresyon analizi sonuçları da aceleci, düsünen ve değerlendirici problem çözme becerilerinin atılganlık düzeyi ile anlamlı bir sekilde iliskili olduğunu ve atılganlık değiskenindeki değismenin %12'sini açıkladığını göstermistir.

Özet İngilizce :

This study investigated the relationship between assertiveness and problem solving skills of 200 9th grade high school students from Đzmir high schools. In addition to descriptive statistics, t-tests, Anovas, and a multiple regression were used to analyze the data. Findings indicated that assertiveness and general problem solving skills did not differ based on gender, school type. Assertiveness differed based on mother's and father's educational level. General problem solving skill differed on mother's educational level while it didn't differ father's educational level. Problem solving sub-dimensions differed significantly on gender, school type, and mother's educational level. Moreover, findings indicated that assertiveness had a significant low relationship with both general problem solving, as well as impulsive and monitoring dimensions. Multiple regression results indicated that impulsive, reflective and monitoring were significantly related to assertiveness level and these three variables together explained 12 % of the variance in assertiveness as the dependent variable.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :