Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretim coğrafya derslerinde yaparak öğrenmeye bir örnek: coğrafi bilgi sistemlerinin proje temelli öğrenimde kullanılması

Yazar kurumları :
Fatih Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü1
Görüntülenme :
493
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde öğrenci merkezli, öğrencilerin yeteneklerini en üst seviyeye çıkarmaya dayanan, öğretim sürecinin her safhasında teknoloji kullanımını gerektiren ve öğrencinin öğrenim sürecine aktif olarak katılımını öngören coğrafya öğretim programları ülkelerin ulusal öğretim programlarında her geçen dün daha fazla yer alırken, hızla değişen bu programlar birçok yeni öğretim metodu ve yaklaşımını da beraberinde getirmektedir. Bunlardan biri de öğrencinin öğrenme süreci sırasında olabildiğince aktif olduğu ve yaparak öğrenmeyi sağlayan proje temelli öğrenim yaklaşımıdır. Dünya’da CBS teknolojilerindeki gelişmeler ve CBS’nin öğretim programlarına entegrasyonunun her geçen gün daha da artması nedeniyle CBS, proje temelli eğitimde de yerini almaya başlamış ve buna yönelik olarak öğrencilerin katılımını öngören CBS temelli projeler geliştirilmeye başlanmıştır. Duruma Türkiye açısından bakıldığında, coğrafya eğitiminde CBS’nin proje temelli eğitimde kullanılması bir yana, coğrafya derslerinde proje temelli öğretimin yeni yeni kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Bu çalışma, bir projenin aşamalarının neler olması gerektiğinden yola çıkarak CBS’nin proje temelli öğretime nasıl adapte edileceğini irdelemekte ve ortaöğretimde öğretmen ve öğrencilere CBS’nin proje temelli bir eğitim-öğretim sürecinde nasıl kullanılabileceği ile ilgili genel fikir vermesi açısından iki adet CBS tabanlı proje örneği sunmaktadır.

Özet İngilizce :

Nowadays, geography curricula are student-centered, and require the use of technology in all phases of the teaching and learning process. Necessitating the active participation of students in the teaching and learning process is becoming widespread in the national curriculum and these quickly evolving programs bring the most up-to-date teaching methods and approaches along with them. One of these methods is the project-based learning approach that provides learning by doing to the students who are fully involved in an active learning process. Owing to developments of GIS technologies and the increasing integration of GIS into geography curricula, GIS programs have started to play a role in project-based learning. In this way, GIS-based projects are increasingly in evidence. With respect to Turkey, the project-based learning approach is quite new to geography pedagogy. This study investigates how to integrate GIS into project-based learning in geography from the perspective of what the idealized model phases should be and provides teachers and students two CBS-based projects to give them a holistic perception about the use of GIS in the project-based teaching and learning process.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :