Cilt: 12 Sayı : 23
BANKALARDA HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN PERFORMANSA ETKİSİ ve BİR UYGULAMA
EFFECT OF BANKS AND AN APPLICATION ON THE PERFORMANCE OF PUBLIC RELATIONS ACTIVITIES
Rıfat İRAZ,Sefa ÇETİN,Behice Ebru KARAKOYUN

1.4K 129

Halkla ilişkiler faaliyetleri, finans dünyasının yapı taşlarından olan bankalar için vazgeçilmez bir önem teşkil etmektedir. Hizmetlerinin birbirine benzemesi sebebiyle bankalar, halkla ilişkileri müşterilerinin dikkatini çekmek, algılarını etkilemek ve imaj oluşturmak için kullanırlar. Bankalar sektörünün oligopol yapısı, pazarlardaki hızlı değişim ve yoğun rekabet ortamı, halkla ilişkilerin önemini artırmaktadır. Bu makalede, bankaları, kurum içi iletişim, kurum içi ve dışı uygulamalar, kurumsal kimlik, kurumsal imaj ve kurumsal itibar faaliyetlerinden oluşan halkla ilişkiler çalışmalarının beş yıl öncesi ve günümüze yönelik verileri toplanmıştır. Bankaların halkla ilişkiler faaliyetlerinde en çok kullandıkları araçların sırasıyla, internet -Web sitesi, elektronik posta ve SMS mesajları olduğu görülmüştür. İki döneme ait bilgiler ışığında, beş yıl öncesine göre bankaların halkla ilişkiler faaliyetlerinde ve performanslarında artış olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Public relation activities represent an important factor for banks which are building blocks of the financial world. Due to the similarities of services they offer, banks use public relations to create an image,attract the attention and influence the perception of their customers. The oglipoly structure of the bank sector,rapid changes and intense competition in the markets all increase the importance of public relations. In this study, datas on public relation studies containing corporate reputation and corporate image activities,corporate identity,house communication,banks’ internal and external applications for five years ago and the present were collected. It was noticed that most used tools in banks’public relation activities were;the internet website,e-mail and sms texting.It was also seen that comparing to five years ago there was an increase in banks’ public relation activities and performances.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Rıfat İRAZ,Sefa ÇETİN,Behice Ebru KARAKOYUN
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.