Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel adaletin iş tatmini üzerindeki etkisi: “algılanan örgütsel destek” bir ara değişken mi?

Yazar kurumları :
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi1, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İ.İ.B.F2
Görüntülenme :
516
DOI :
Özet Türkçe :

Bankacılık ve sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren on iki firmadan 356 çalışan üzerinde gerçekleştirilen bu araştırma ile, adalet algıları, algılanan örgütsel destek ve iş tatmini arasındaki ilişkiler araştırılmaktadır. Araştırma hipotezleri algılanan örgütsel desteğin, örgütsel adalet ve iş tatmini arasındaki ilişkide ara değişken etkisine sahip olduğunu öngörmektedir. Keşifsel faktör analizleri iş tatminin işin özelliklerinden tatmin, yöneticiden tatmin ve ödül-ücret sisteminden tatmin olarak üç boyuta sahip olduğunu göstermiştir. Bu çalışma ülkemizde gelişen ve hızla değişen bir sektörde çalışan tatmini artırmayı ve buna bağlı olarak işgücü devrini azaltmayı amaçlayan yöneticiler için önemli bulgular sağlamaktadır. Yapılan çoklu regresyon analizleri ile hem prosedürel hem de dağıtımsal adaletin iş tatminini olumlu etkilediği ortaya koyulmuştur. Diğer taraftan araştırmanın ara değişken analizine yönelik bulguları, adalet algılarının algılan iş tatminin üç boyutu ile ilişkisinde algılanan örgütsel desteğin tam ve kısmi ara değişken etkisine sahip olduğunu göstermiştir.

Özet İngilizce :

In this study the relationships between organizational justice perceived organizational support and job satisfaction are investigated using data obtained from 356 full-time employees of twelve banking and insurance organizations. Research hypotheses suggest that perceived organizational support mediates the relationship between organizational justice and job satisfaction. Exploratory factor analysis of satisfaction items reveals that job satisfaction has three dimensions namely, satisfaction from job’s characteristics, satisfaction from management, and satisfaction from compensation. This study serves as an important guide for those who aim to increase employees’ job satisfaction resulting in lower turnover rates in a rapidly changing environment. Multiple regression analysis suggests that both distributive and procedural justice positively affect all three dimensions of job satisfaction. The results of mediation analyses further indicate that perceived organizational support mediates the relationship between organizational justice and dimensions of job satisfaction.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :