Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 11 , Sayı 40

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okula ilişkin tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması

Yazar kurumları :
Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
574
DOI :
Özet Türkçe :

Bu ölçek, ortaöğretim öğrencilerinin okula iliskin tutumlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıstır. 38 maddeden olusan ölçeğin ilk proto-tipi kullanılarak toplanan verilerin faktör analizine uygunluğunu belirlemek amacıyla yapılan KMO test değeri .921'dir. Ölçeğin kapsam geçerliği uzman görüsüne dayalı olarak gerçeklestirilmistir. Ayrıca ölçeğin kapsam geçerliğini belirleyen toplam varyans değeri %53.73 olarak belirlenmistir. Faktör analizi sonucunda islemeyen ve iki faktör arasındaki yük değeri .1'den küçük olan maddeler ölçekten çıkarılmıs ve faktör yükleri .349 ile .657 arasında değisen 21 madde ölçeğe alınmıstır. Döndürme islemi sonucunda ölçekte dört alt boyut olusmustur. Bu alt boyutlar ve yer alan madde sayısı ise söyle sıralanmaktadır. "Sevgi" 6 madde, "Değer" 5 madde, "Uyum" 4 madde ve "Güven" 6 maddeden olusmaktadır. Ölçeğin genel iç tutarlık katsayısı .860 olarak bulunmustur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This scale has been developed in order to determine of secondary school students' attitudes about school. The scale consists of 38 items. KMO test was used for the data in order to determine its suitability for the factor analysis. Result of the KMO test was found as .921. Content validity of the scale was based on expert opinion. In addition, explained variance of the scale value was determined as 53.73. Dysfunctional and the value of the load between the two factors which have less than .1 items were excluded from the scale as a result of the factor analysis. Remaining 21 items, whose factor loadings ranged from .349 to .657 were included in the scale. Four sub-dimensions were formed in the scale as a result of the rotation process. This sub-dimensions and in the number of items were listed as follows as; "Love" (6 items), "Value" (5 items), "Harmony" (4 items), and "Confidence" (6 items). Coefficient of internal consistency for the whole scale was found as .860.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :