Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan usta öğreticilerin öğretmenlik yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: tokat ili örneği

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği A.B.D.1, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keles Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
437
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmada, okul öncesi eğitimi kurumlarında öğretmen görev ve sorumluluğuyla çalısan kadrosuz usta öğreticilerin iyi bir okul öncesi eğitimi öğretmeninin sahip olması gereken yeterliklere ne düzeyde sahip oldukları ve sahip olunan öğretmen yeterliklerinin yas, mezuniyet durumu, is deneyimi gibi değiskenlere bağlı olarak değisip değismediği arastırılmıstır. Arastırmanın evrenini Tokat il merkezi ve ilçelerinde görevlendirilen kadrosuz usta öğreticiler olusturmaktadır. Arastırmanın örneklemini ise, Tokat ilinde bulunan özel ve resmi okul öncesi eğitimi kurumlarında görev yapan 125 (yüz yirmi bes) usta öğretici olusturmaktadır. Arastırma verilerinin toplanmasında, Gökçe (1999) tarafından gelistirilen ve arastırmacı tarafından uyarlanan "Yeterlik Anket Formu" kullanılmıstır. Anket ile toplanan verilerin analizinde Kruskall Wallis testi ve SPSS 15,0 paket programı kullanılmıstır. Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin sahip olması gereken temel yeterlikler, 7 yeterlik alanında toplam 68 yeterlikten olusmaktadır. Arastırma bulguları doğrultusunda asağıdaki sonuçlara ulasılmıstır. Usta öğreticilerin öğretmen yeterliklerine "oldukça" düzeyinde sahip oldukları tespit edilmistir. Yeterliklere sahip olma düzeylerine bakıldığında; "Mesleki-Kisisel Yeterliklere" en yüksek düzeyde, "Program Gelistirme ve Değerlendirme Konusunda Sahip Olunması Gereken Yeterliklere" ise en düsük düzeyde sahip oldukları görülmüstür. Sahip olunan yeterliklerin yas, mezuniyet durumu, is deneyimi gibi değiskenlere bağlı olarak değisip değismediğine bakıldığında; sahip olunan yeterliklerin "yas ve mezuniyet durumuna" göre değismediği ve anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmistir (p>0,05). Sahip olunan yeterliklerin "is deneyimine" göre değisip değismediğine bakıldığında ise is deneyimi fazla olanlar lehine anlamlı bir fark tespit edilmistir (p< 0,05).

Özet İngilizce :

In this research, it is investigated that to what level temporary assistant instructors in the pre-school education system have the teaching proficiencies they should have and whether their proficiencies have changed on the basis of their age, graduation level, and work experience. The universe comprises temporary assistant instructors working in Tokat city center. The sample is based on 125 temporary assistant instructors working in the private and state pre-schools in Tokat. "Proficiency Survey Sheet" which is developed by Gökçe (1999) is used to gather the research information. SPSS 15,0 package program and Krusskall Wallis test is used in the data analysis procedure. The basic proficiencies the pre-school assistant instructors should have consist of 68 items under the 7 teaching proficiency subtitles. In general, it is found out that assistant instructors have "fairly good" level of teacher proficiency. It is also found out that "Professional-Personal Proficiency" level of assistant instructors is "the highest" and their proficiency of "Syllabus Design and Evaluating" level is the "lowest". It is found out that there is no significant differences among proficiencies on the basis of their age, graduation, work experience variables (p>0,005). On the contrary that, it is found out that there is a significant differences among their proficiencies in respect of their "work experience" (p < 0,05).

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :