Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi dönem çocuklarının insan figürü çizimlerinin

Yazar kurumları :
G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
668
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi dönem çocuklarının insan figürü çizimlerinin cinsiyete göre gelişimsel açıdan incelenerek aralarında farklılıklar olup olmadığını belirlemektir. Araştırma, betimsel model niteliğinde kurgulanmış ve Bolu il merkezinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bağımsız anaokulları ve ilköğretim bünyesindeki anasınıflarına devam eden toplam 235 çocuk çalışma grubunu oluşturmuştur. Veri toplamak aşamasında çocuklara çizdirilen insan figürleri, Koppitz’in 5-12 yaş arası çocuklar için kullanılan “İnsan Figürü Çizim” yöntemi ile incelenmiştir. Veriler değerlendirilirken, her yaş grubu kendi içinde olmak üzere, cinsiyet ile her bir item arasındaki farkın incelenmesinde ki-kare testi kullanılmıştır. İstatistiksel değerlendirmelerde, birçok item ile cinsiyet arasında anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the human figure drawings of preschool students depending on gender in terms of developmental aspect and to see if there are any differences between the genders. This study was designed as a descriptive model where a total of 235 children in the city of Bolu were included in the study. These children were attending to official kindergartens and primary schools under Ministry of Education. The human figures which were drawn by the children in order to collect data were analyzed through the method of “Human Figure Drawing” of Koppitz used for the children at the age of 5-12. The difference between each item and gender, with each age group separate, was examined through the chi-square test. It was found that there was a correlation between gender and many items in the statistical analyses. The statistical analysis shows that there are significant differences between certain items and genders

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :