Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmeni hizmet içinde yetiştirmenin bir aracı olarak denetim

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
656
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale alan yazın taraması modelindedir. Makalede hizmet içi eğitim, hizmet içi eğitimin gerekliliği, önemi, amaçları, denetim ve denetimin bir hizmet içi eğitim aracı olarak kullanılmasına yönelik olarak alan yazın taraması yapılmıştır. Elde edilen bilgiler ışığında denetim yolu ile öğretmeni hizmet içerisinde eğitmenin örgütsel açıdan ve öğretmen açısında getirileri tartışılmıştır. Denetim sürecinin hizmet içi eğitim anlayışı ile ele alınmasının, denetim planlamasının bu anlayış doğrultusunda yapılmasının ve denetim sürecinde bu anlayış doğrultusunda öğretmenle iletişim sağlanmasının ve ilişki kurulmasının önemi araştırılmıştır. Sonuç olarak, hizmet içi eğitim anlayışı ile gerçekleştirilen denetim sürecinin hem eğitim örgütü hem de öğretmen açısından daha verimli olması beklenmektedir.

Özet İngilizce :

This paper is at the literature review model. In the article, a field literature review was done. This review was about in service training, the necessity of in service training, in service training’s importance and, objectives, and supervision and using supervision as a tool for in service training. In the light of the information obtained from this review, in terms of organizational and teacher perspective; the advantages of training teacher with supervision in in-service training was discussed. Considering inspection process with in service training understanding, making inspection plan with this understanding, and having communication, establishing relationships with teachers within this understanding’s importance is discussed. As a result, supervision process made within in-service training understanding is expected to be more efficient in terms of education organization and teachers.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :