Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı uygulamaların etkililiğinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
573
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, öğretmen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşıma dayalı program uygulamalarının etkililiğinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada yapılandırmacı yaklaşımın uygulandığı deney grubu ile konu merkezli yaklaşımın kullanıldığı kontrol grupları arasında erişi, kalıcılık ve tutum düzeyleri açısından anlamlı bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmada ayrıca, deney grubundaki öğrencilerin otantik değerlendirme sonuçları ve bunlar arasındaki ilişkiler de araştırılmıştır. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma Fen Bilgisi Öğretmenliği ana bilim dalında öğrenim gören 67 öğretmen adayı üzerinde yapılmıştır. Araştırmada verilerin elde edilmesinde, çoktan seçmeli test, klasik test, tutum ölçeği ve otantik değerlendirme formları kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgularda, deney grubunun öntest, sontest ve izleme testi ve klasik test sonuçlarının kontrol grubundan daha yüksek olduğu bulunmuştur. Yine deney grubundaki öğrencilerin öğrenme ortamına ilişkin tutumlarının da kontrol grubu öğrencilerinden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Deney grubundaki öğrencilerin otantik değerlendirme sonuçlarının yüksek olduğu ve bu sonuçlar arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu bulunmuştur. Ancak çoktan seçmeli test sonuçları ile otantik değerlendirme sonuçları arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır.

Özet İngilizce :

This is an evaluation study of the effectiveness of curriculum applications based on constructivist approaches in teacher education. In this study, experimental and control groups were used compared to determine whether there were meaningful differences in terms of achievement, retention and attitudes or not. In addition, it is examined the results of students' authentic evaluation in the experimental group and the relationships among them. In this study, an experimental research design, including pre and post tests, is applied. 67 teacher candidates from the department of science teaching participated in this study. To gather data, multiple selection tests, essay tests, attitude scale and group evaluation forms were used. It was found that, the experimental group's pre and post test and essay test scores were higher than the control group's test results. Further, the results of attitudes of the students in the experimental group toward the learning environment were higher than the control groups' results. It was also found that the results of authentic evaluation were quite high and there were positive and meaningful relationships among these results. However, there were no meaningful relationships between the results of multiple selection tests and authentic evaluation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :