Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının okuma ve yazmaya yönelik tutumlarının karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
480
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada öğretmen adaylarının okuma ve yazma etkinliklerine yönelik geliştirdikleri tutumları karşılaştırılmıştır. Araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin okuma ve yazmaya yönelik tutumları arasında korelasyonel bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmektir. Bu amaçla “Okuma ve Yazmaya Yönelik Tutum Ölçeği” geliştirilmiştir. Tutum ölçeği geçerlik ve güvenilirlik analizleri yapıldıktan sonra Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinde eğitim öğretim gören 173 son sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Öğretmen adaylarının okuma ve yazma etkinliklerine yönelik tutumlarının karşılaştırılmasında korelasyon analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak araştırmaya katılan dört bölümün öğrencilerinin okumaya yönelik olumlu; yazmaya yönelik ise orta düzeyde olumlu tutum geliştirdikleri tespit edilmiştir. Buna göre öğrencilerin, okumaya göre yazmaya karşı daha düşük düzeyde olumlu tutum geliştirdikleri görülmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this research are compared the attitudes of teacher candidates related to reading and writing activities. “The Attitude Scale Related To Reading and Writing Activities” are developing for this purpose. After the process of reliability and validity analysises this attitude scale is applied to 173 forth class students who are instructing in the Gazi University, Gazi Faculty of Education Turkish Teaching, Social Reach Teaching, Primary Mathematics Teaching and Science Teaching departments. The correlation analysis are used in comparison the related to reading and writing activities of teacher candidates. In conclusion, it is determined that students who are a part of this research develop positive attitude towards reading whereas they develop positive attitude towards writing at medium level. According to this result, it is seen that students develop positive attitude towards writing at a lower level than reading.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :