Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 6 , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının ilk ve orta öğretimde çalışan matematik öğretmenlerinin öğretim davranışlarına ilişkin algıları

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
481
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmanın amacı ögretmen adaylarının ilk ve orta ögretimde çalısan matematik ögretmenlerin dersi açısından ögretim davranıslarını gerçeklesme düzeyine iliskin algılarını saptamaktır. Arastırmanın evrenini D.Ü. Ziya Gökalp Egitim Fakültesinde okul deneyimine katılan matematik ögretmen adayları olusturmaktadır. Arastırmaya 208 ögrenci katılmıstır. Ögretmen adaylarının gözlemleri brans, program ve cinsiyet faktörlerine göre incelenmistir. Verilerin analizinde ortalama ve t-testi kullanılmıstır. Yapılan analizlere göre ögretmen adaylarının sırasıyla brans, program ve cinsiyet faktörlerine göre algıları anlamlı farklılık bulunmamıstır. Ancak ögretmen adaylarının algılarına göre, matematik ögretmenlerin ögretim davranıslarını “dersi isleme” boyutunda ortalama olarak “sık sık” düzeyinde gösterdikleri saptanmıstır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine perceptions of students’ teachers’ aspect of mathematics lesson, who work in primary and secondary school as regards level of realization instructional behaviors. The populations of study consist of students who keep on school experience, in Faculty of Education, Dicle University. 208 student take part in study and all of the students’ observe assessed. Observe of the student teachers was inquired aspect of branch, program and sex level. In the analysis of data, the average and t-test were used. As a result of data analysis, according to respectively branch, program and sex was not found significant difference between each group. But according to perceptions of the student teachers, it was determined that teachers show instructional behavior at frequently level at average in dimension of study lesson.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :