Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretimi dersine ilişkin tutumları

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü2
Görüntülenme :
539
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmanın amacı, yarının ögretmenleri olacak egitim fakültesi sınıf ögretmenligi üçüncü sınıf ögrencilerinin fen bilgisi ögretimi dersine iliskin tutumlarının belirlenmesidir. Yetisecek neslin akademik basarıları ve fen bilimlerine iliskin kaygılarının temelinde yatan önemli faktörlerden birini bu tutumlar olusturmaktadır. Bu dogrultuda egitim fakültelerinin ikinci döneminde yürütülen fen bilgisi ögretimi dersinde, arastırmacılar tarafından hazırlanan “Fen Bilgisi Ögretimi Dersine İliskin Tutum Ölçegi” dönemin basında ve sonunda ön-son tutum ölçegi seklinde uygulanmıstır. Dört farklı üniversitede uygulanan ölçek aracılıgı ile toplanan verilerin çözümlenmesinde SPSS paket programı kullanılmıstır. Arastırmada ögretmen adaylarının fen bilgisi ögretimi dersine iliskin tutumları belirlenerek, bu tutumların dersin ögrenilmesine etkisi üzerinde durulmustur. Arastırma sonuçlarına göre fen bilgisi ögretimi dersinin ögretmen adaylarının yeni vizyon kazanmaları, objektif ve bilimsel karar almaları ve müfredat programını anlamada etkili oldugu görülmektedir. Bunun yanında, çevre bilincinin olusmasında fen bilgisi ögretimi dersinin etkili oldugu bayan ögretmen adayları tarafından daha yüksek oranda ifade edilmektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the attitudes of teacher candidates, attending the third class in the department of elementary school teaching, towards the science teaching lesson. These attitudes form the basis of the academic achievement and worry towards the science. In this way, the scale entitled “Scale Attitudes towards the Science Teaching Lesson” prepared by the researchers was applied to the teacher candidates taking sciences teaching lesson in the second semester as pre and post test. The data collected by this scale in four universities are analyzed by SPSS packet programmes. The attitudes of the teacher candidates towards science teaching were determined and the effect of these attitudes to the students’ learning is emphasized. It has been seen that science teaching lesson was effective to gain new vision, to take objectives, scientific decisions and to understand the curriculum according to the results of this study. Besides this, unlike male teacher candidates the female teacher candidates believed that science teaching lesson was effective to develop environmental consciousness.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :