Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 11 , Sayı 40

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının akıcı okumanın öğretimi ve değerlendirilmesine yönelik algıları

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği1, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği2
Görüntülenme :
675
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının, akıcı okumanın nasıl öğretileceği ve değerlendirileceği ile ilgili algılarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda 180 sınıf öğretmeni adayından 4 adet açık uçlu sorudan olusan anketler yardımıyla veriler toplanmıstır. Anketler nitel olarak analiz edilmis ve bazı soruların frekansları hesaplanmıstır. Arastırma bulguları, en fazla sayıda öğretmen adayının akıcı okumayı, imla ve noktalama kurallarına dikkat ederek yapılan ve anlama ile sonuçlanan bir süreç olarak gördüğünü ortaya çıkarmıstır. Öğrenciler için model olma davranısının, akıcı okumanın öğretiminde ve öğretmenlerden beklenen yeterliklerde, katılımcılar tarafından en fazla yazılan ifadeler olduğu ortaya çıkmıstır. Öğretmen adaylarının çoğunluğu akıcı okumanın değerlendirilmesinde yanlıs analizi envanterinin kullanılması, hız ve doğru okuma oranının hesaplanması, anlamayı ölçen soru-cevap yönteminin kullanılması ve sesli okumaların kulağa hos gelme düzeyinin tespiti seklinde sadece bir yöntemi esas alan değerlendirmelerin uygun olduğunu belirtmislerdir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to investigate teacher candidates' perceptions about how to teach and assess fluent reading. To this end, the data was collected from 180 candidates by using a survey consisting of 5 open-ended questions. The data was analyzed by using qualitative techniques and frequency analysis. Most of the teacher candidates believed that fluent reading should be done by considering spelling and punctuation, and the process should result in comprehension. The results also showed that being a model was the most indicated item in the sections as how to teach fluent reading and the competencies expected from the classroom teachers. Most of the candidates favored single assessment technique in assessing fluent reading. These techniques were running records, counting speed and correct reading rate, assessing comprehension by using questions, and assessing the euphony of reading.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :