Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretim elemanı performans değerlendirme envanterleri (öepde) geçerlik ve güvenirlik çalışması

Yazar kurumları :
Bahçeşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Modern Diller Bölümü1
Görüntülenme :
487
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada yüksek öğretim kurumları için öğretim elemanlarının performanslarını değerlendirmeye yönelik öğretim elemanı performans özdeğerlendirme ve öğrenci değerlendirmesi ölçeklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın yönteminde tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma İstanbul İlindeki iki devlet (Yıldız Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi) ve iki vakıf üniversitesinin (Yeditepe Üniversitesi ve Beykent Üniversitesi) yabancı dil hazırlık programına devam eden 315 öğrenciye ve bu programlarda görev yapmakta olan 211 öğretim elemanına ölçme aracı uygulanarak yapılmıştır. Araştırmada öğretim elemanlarının performanslarını ölçmeye yönelik öğretim elemanı ve öğrenci tarafından kullanılmak üzere, iki ölçme aracı geliştirilip geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda ölçeklerin tek faktörlü yapıdan oluşan 48 (öğrenci ölçeği) ve 46 (öğretim elemanı özdeğerlendirme ölçeği) maddelik geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış ölçme araçları olduğu saptanmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to provide an instrument to evaluate the current teaching practices of instructors objectively. To fulfill the purpose of the study, two performance evaluation scales were developed by the researcher; one for the students to evaluate their instructors and one for the instructors to evaluate themselves. Survey was the research method used in the study. In the research, the data was gathered from two groups. The first group was composed of 315 students who were attending two state universities (Yıldız Technical University and Marmara University) and two private universities (Yeditepe University and Beykent University) in Istanbul. The second group was composed of 211 instructors who were teaching at the universities mentioned above. The results of the statistical analysis show that the performance evaluation scales appeared under one factor and the scales, being comprised of 48 (on the student scale) and 46 (on the instructor-self evaluation scale) items, are valid and reliable instruments in measuring the performance level of the instructors.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :