Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 34

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Normatif yatırım iklimi için “türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesi reform programı” nın analizi

Yazar kurumları :
Şırnak Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
484
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada; Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesi ve rekabet edebilirliğin arttırılması, esas olarak Türk Hazine Müsteşarlığı ve Almanya Federal Ekonomi Bakanlığı arasında yürütülen Avrupa Birliği destekli bir işbirliği projesi kapsamında gerçekleştirilen araştırmaların bulguları temelinde tartışılmaktadır. Bu proje; “Türkiye’de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı”nı yürütmekle sorumlu, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu hakkında ilerleme ve icraatlar üzerine yorumda bulunulmasını hedeflemenin yanı sıra, özel sektör ile doğrudan yabancı yatırımların Türkiye’ye akışları açısından yatırım ortamı üzerindeki muhtemel etkilerine ilişkin zengin bilgi sunmaktadır. Bu çalışmada; Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesine engel olan zorluklar ele alınmakta, bu zorluklardan birisi olan uluslararası rekabet edebilirlik kavramını ölçmekte kullanılan endekslerin nasıl analiz edildiği incelenmektedir. Araştırma küresel sermayeyi yönlendiren yatırımcılar tarafından kullanılan uluslararası endeksler üzerine odaklanmış, böylece Türkiye’nin rekabet gücünü arttırılabilme potansiyeli belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda; son beş yıllık dönemde ciddi bir ivme ile artan yasal düzenlemelerin, küresel yatırımcıların Türkiye’de yatırım yapmalarına ilişkin zihniyet yapılarını ve Türkiye’nin ulusal yatırım imajını köklü biçimde değiştirmek bakımından yeterli olmadığı söylenebilir.

 

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :