Yıl 2009, Cilt: 9 Sayı : 17 Sayfalar 155 - 172 2009-06-01
HASTANELERDE KUYRUK VE RANDEVU SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: AFYON DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ
Atilla KARAHAN,Koray GÜRPINAR
25 261

Öz trenSağlık hizmetlerinde organizasyonel ilerlemelere rağmen, günümüz hastanelerinde, hastalar hala istenmeyen bekleme süreleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu bekleme başta doktor bekleme olmak üzere, muayene için bekleme yada bir kaza yada acil durum için kuyrukta bekleme şeklindedir. Bu çalışmada Afyon Devlet Hastanesi’nde kuyruk ve randevu sisteminin etkinliğinin belirlenmesine yöneliktir. Bu amaçla 04.06.2008 – 27.06.2008 tarihleri arasında kuyruk ve randevu sistemini ayrı ayrı uygulayan en yoğun 6 klinikte 5562 hasta üzerine anket uygulaması gerçekleştirilmiştir.Çalışmanın sonucunda hasta kabulleri ile ilgili olarak hem kuyruk, hem de randevu sistemini karma şeklinde uygulayan sistem önerilmektedir.Althaugh the organisatinal development of health services, nowadays in the hospitals patients stil waiting face to face of waiting time. This waiting first of all waiting of doctor, waiting of consultation and patient care or for emercency or actidents events this is with tail waiting and/or reservation waiting. This study is related to pointed out the efficiency of tail and reservation systems in Afyon State Hospital. For this aim questionaine practicing realized from 04.06.2008 to 27.06.2008 to the tail and erservation system used by 6 cilinics and 5562 patients.The reason of this study is that related to patient care system both the tail and erservations sysytems practicing method is suggested.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2009
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2009


Makalenin Yazarları
Atilla KARAHAN
Koray GÜRPINAR