Sayı : 42
TÜRKİYE SAĞLIK FİNANSMANINDA YENİ BİR ALTERNATİF: TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI
A NEW ALTERNATIVE IN TURKEY HEALTH FINANCING: COMPLEMENTARY HEALTH INSURANCE
Özlem ÖZER,Mehmet GÖZLÜ,Seda KARSAVURAN,Kenan GÖZLÜ

7 4

Özel sağlık sigortalarının sağlık sigortaları içinde önemli bir rol oynadığı gerçektir. Türkiyede özellikle son yıllarda ağırlıklı olarak özel sağlık sigortası türlerinden birisi olan tamamlayıcı sağlık sigortası tartışılmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası ile Türkiyede genel sağlık sigortası dışında kalan hizmetlerin kapsam altına alınması istenmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortasının ülkeye ne gibi kazanımlar getireceği ise tam olarak bilinmeyen bir konudur. Bu çalışmada özel sağlık sigortalarından birisi olan tamamlayıcı sağlık sigortası hakkında bilgiler verilmiş, dünyada ve Türkiyede tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamaları anlatılmış ve Türkiyede bu sigortanın uygulanabilirliği değerlendirilmiştir.
It is true that private health insurance have a very important role in health insurance. In Turkey, especially of late years, complementary health insurance which is one kind of private health insurance, have been discussing. Services which are not covered by general health insurance are desired to include in the scope with complementary health insurance in Turkey. It is an unknown issue that what benefits our country will get due to complementary health insurance. In this study, some information about complementary health insurance was given, and implementation of complementary health insurance in the world and Turkey was mentioned and applicability of this insurance in Turkey was assessed.
Anahtar Kelimeler: Özel Sağlık Sigortası, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Private Health Insurance, Complementary Health Insurance, Turkey

Kaynakça

Özlem ÖZER,Mehmet GÖZLÜ,Seda KARSAVURAN,Kenan GÖZLÜ