Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Modern sanat ve bilgisayar destekli sanat çalışmaları (dijital art)

Yazar kurumları :
Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü1
Görüntülenme :
429
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde sanat bas döndürücü bir hızla ilerlemekte, pek çok konu ve tekniği içinde barındırmaktadır. Yasadığımız çağın hızlı tüketime çok müsait olduğu bu ortamda, sanat da kaçınılmaz sekilde etkilenmektedir. Her geçen gün baska bir türü ortaya çıkan teknolojinin tüm yasantımızı kapladığı gerçeğinden yola çıkarak sanat'ın da bu etkilenmeler karsısında kayıtsız kalamadığını görmekteyiz. Bu değisimler hem görme biçimlerimizi, hem duyularımızı hem de estetik anlayısımız da değistirmektedir. Dönem, anlayıslar ve yasam sekillerinin değisimi neticesinde sanat da bu değisime ayak uydurmaktadır. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde plastik sanatların sınırlarını genisletmekte olduğu dönemde fotoğraf'ın bas döndürücü dünyası ile baslayan teknolojinin etkileri, kameralar, baskı yöntemleri, video ve bilgisayar teknikleri ile iyice sekillenmis ve bugün ortaya çıkan manzara karsısında bildiğimiz bütün ezberler yeniden kurgulanmaya baslamıstır. Artık teknolojinin hızını reddetmek ya da eski teknikler de kalmak sanatçıyı zorlamaktadır. Sanatçı yağlıboya ya da klasik tekniklerin hangisini uygularsa uygulasın artık teknoloji her hangi bir asamasında sanatçıya yardımcı olmaktadır. Günümüzde her sey gibi sanat da geride kalanı beklememektedir, hızı yakalamak zor olmakla beraber gerisinde kalmak da artık sanatçıyı sınırlamaktadır ve modern sanatın pesinde kosarken modern sanatçı kavramı da yapılandırılmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Today Art advances at a dizzying pace and hosts many subject and tecnique. In our era very favorable rapid consumption of this environment, the arts also inevitably affected. Movement from the fact that another type of technology emerging with every last day occupied all our lives, art is oblivious to these influences. These changes are changing our visual style, senses and aesthetic understanding at the same time. Period, understandings and ways of life change as a result of this change also keeps up with art. In the first quarter of 20th century at the time of plastic arts expanding its boundaries, effects of technology starting with dizzying world of photograph formed by cameras, printing methods, video and computer tecniques and today whole known memorizes are started re-edited. Now, rejecting the speed of technology or stay in the old tecniques pressure on the artist. Artist who applies oil painting or other classical tecniques, technology help artist at any step of work. Today, art don't expect staying behind like everything, it is hard to keep time and staying behind limits artists and following modern art built on the concept of modern artist.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :