Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mobbing ve örgüt iklimi ile ilişkisine yönelik ampirik bir araştırma

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.F Kamu Yönetimi Bölümü1, Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü2, Bilinmiyor3
Görüntülenme :
950
DOI :
Özet Türkçe :

İlk olarak hayvan davranışlarını inceleyen Kontranz Lorenz tarafından 1960’lı yıllarda kullanılan “mobbing”; bireyin iş yerlerinde üstü-astı veya eşitleri tarafından uygulanan ve bireyi iş yaşamından dışlamak amacıyla taciz, rahatsız etme ve yıldırma davranışlarıyla kasıtlı olarak yapılan uzun bir periyotta uygulanan sürekli, sistemli davranışlar bütünüdür ve örgüttün bütününde moral, motivasyon, verimlilik, iş tatmini, performansı ve örgütsel bağlılığı olumsuz yönde etkilemek suretiyle ciddi ve zararlı etkilere yol açmaktadır. Dünyanın hemen her yerindeki örgütlerde görülen mobbing olgusu son yıllarda Türkiye’de de araştırma ve inceleme konusu olmaya başlamıştır. Mobbing olgusuna ilişkin geniş yerli ve yabancı literatür taramasına yer verilen bu çalışmada, seçilmiş iki kamu örgütünde çalışan 121 işgören üzerinde gerçekleştirilen ve mobbing ile örgüt iklimi arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik ampirik bir araştırma ve söz konusu araştırmanın bulgularına yer verilmektedir. Araştırma sonucunda örgüt ikliminin mobbing oluşumunu doğrudan etkilediği belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

It was Kontranz Lorenz who first used the term “mobbing” in 1960s in his study of animal behaviors. Mobbing means systematically and continuously conducted antisocial behaviors of superiors or colleagues against an individual in order to deter him/her from working life. These behaviors occur in forms of such as abuse, harassment, disturbance and intimidation, which create destructive effects on the organization as a whole and on the personnel’s moral, motivation, productivity, job satisfaction and organizational commitment level. Being a universal phenomenon, mobbing has been recently attracted academic interest in Turkey as well. This study therefore gives a sufficient space to cite the works done in the world and Turkey on this matter and then reports a research findings from a data set collected from 121 employees in two separate state organizations with an objective to understand the relationship between organizational climate and mobbing. The results verify that there is a direct relation between mobbing and organizational climate.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :