Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 6 , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mıhlı çayı havzası’nın jeomorfolojik özelliklerinin jeomorfik indislerle analizi

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü1, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen–Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü2
Görüntülenme :
498
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Edremit Körfezi’nin kuzeyindeki Kazdağ masifi üzerinde yer alan Mıhlı Çayı Havzası, jeomorfik indisler kullanılarak incelenmiştir. Havza gelişimini kontrol eden faktörlerin ortaya konması açısından jeolojik, topografik ve hidrografik özellikler 1/25000 ölçekli topoğrafya haritalarından oluşan altlıklar üzerine aktarılmıştır. Bir CBS yazılımı olan ArcGIS Desktop ArcMap programı üzerinde işlenen sayısal verilerden havzaya ait sayısal veritabanı ve 3 boyutlu sayısal arazi modelleri elde edilmiştir. Elde edilen morfometrik ve jeomorfik indis verileri, havza gelişimi üzerinde Kazdağ yükselimini kontrol eden neotektonik aktivitenin egemen olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

In this study, the Mıhlı Creek basin that developed on Kazdag Massif located in the northern part of Edremit Gulf is investigated using geomorphic indices. In order to explain factors controlling development of the basin, geologic, topographic and hydrologic features were overlapped on 1/25000-scaled base maps. A quantitative data set and 3-D digital terrain models were produced from mathematically defined data processed on ArcGIS Desktop, a GIS software. The morphometric and geomorphic indice data suggest that the neotectonic activity controlling uplift of the Kazdağ dominates development of the basin.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :