Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Metinler arası okumanın okuduğunu anlamaya etkisi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü2
Görüntülenme :
610
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, metinler arası okumanın okuduğunu anlamaya etkisini belirlemek amacıyla tasarlanmıştır. Metinler arası okumanın okuduğunu anlamaya etkisini belirlemeyi amaçlayan çalışmada, metinler arası okumanın hangi düzeyde anlamayı gerçekleştirmede etkisi olduğu da bu araştırmanın alt amaçlarını oluşturmaktadır. Araştırma, öntest-sontest kontrol gruplu modelle yapılandırılmıştır. Deney ve kontrol gruplarında deney öncesi ve sonrası ölçme yapıldığından öntest-sontest kontrol gruplu model seçilmiştir. Araştırmanın örneklemi pilot okullar içerisinden rasgele seçimle belirlenmiş ve Ankara ili Yenimahalle ilçesindeki Emin Sağlamer İlköğretim Okulunun 5. sınıfları araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Emin Sağlamer İlköğretim Okulu’nun 5. sınıfları iki şubeden oluşmaktadır. Bu iki şubedeki toplam öğrenci sayısı 71’dir. Ancak 69 öğrenciden veri toplanmıştır. Deneysel çalışma, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlattırılan 5. sınıf Türkçe Ders Kitabındaki “Doğal Afetler” teması boyunca sürdürülmüştür. Tema, 10 Nisan – 12 Mayıs 2006 tarihleri arasında 24 iş günü olarak planlanmış ve haftada 6 saat olarak işlenmiştir. Araştırma sonucunda metinlerin, metinler arası okumayla işlendiğinde hem okuduğunu anlamanın hem de bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarında anlamanın üst düzeyde gerçekleştiği görülmüştür.

Özet İngilizce :

This research is designed to put forward the effect of intertextual reading on understanding the read material. In the thesis aimed to indicate the effect of intertextual reading on understanding the read material, one of the minor research questions is the degree to which intertextual reading affect the actualization of the comprehension. The research is structured with the model with pre-test and post-test control groups. Since pre- and post experiment assessment is done, pre-test and post-test control groups are chosen. The sample of the research is randomly chosen among the pilot schools and 5th grade classes of Emin Sağlamer Primary school in Yenimahalle district in Ankara city. The 5yh grade classes of Emin Sağlamer primary school is composed of two sections. Total number of the students of these two sections is 71. However, the data is gathered from 69 students. Experimental study proceeded during the defined subject of “Natural Disasters”. The defined subject is planned as 24 work days between 10 April- 12 May, 2006 and is worked for 6 hours weekly. Comprehending what is read is in high level in the texts that are read through intertextual reading. In the texts those are read through intertextual reading; comprehension in the knowledge, apprehension, application, analyses, synthesis and evaluation levels are higher than the one not done so.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :