Yıl 2009, Cilt: 8 Sayı : 16 Sayfalar 428 - 440 2009-12-01
ÖRGÜTSEL VERİMLİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN AÇIK PLAN ÇALIŞMA ALANI TASARIMI İLE (AÇIK BÜRO) İLİŞKİLENDİRİLMESİ
Mehmet ALTINÖZ,Ramazan GÖRAL
17 261

Öz trenBüro çalışma alanlarının geliştirilmesi önerildiğinde çok sık olarak akla gelen; “verimlilik üzerinde ne gibi etkiler bekleyebiliriz?” sorusudur. Yöneticiler ya da işverenler, büro tasarımı için yapılan yatırımların, kurumsal verimlilik ile ilgili getirilerini bilmek isterler. Ancak bu yatırımların, kurumsal verimlilik üzerindeki etkileri hakkında gerçekçi kestirimlerde bulunmak zordur. Bununla birlikte uygun tasarım için yapılan yatırımların, kurumsal verimlilik üzerinde bir etkisinin olduğu inkar edilemez ve bu durum verimlilik, çalışanlar ve büro ortamı arasındaki ilişkiler incelendiğinde tanımlanabilir hale gelmeye başlar. Bu bağlamda makalede bu ilişkiler konu edinilmiştir.“What effect on productivity can be expect?” This question is commonly asked when improvements to the office environment are suggested. Business managers and boss want to be sure that investing in Office design will improve organizational productivity. However, it is difficult to provide a realistic estimate of the effect on organizational productivity. Besides, it is undeniable that the investments of suitable design has an effect on organizational productivity and this begins to be identifiable when the connections among productivity, employees and office envirenment are examined. In this sense, these connections are explained in the article.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2009
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2009


Makalenin Yazarları
Mehmet ALTINÖZ
Ramazan GÖRAL