Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mesleki ve teknik ortaöğretim alan öğretmenlerinin bilgi gereksinimlerini karşılama kaynakları

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1, MEB İstanbul Üsküdar Haydarpaşa Anadolu Teknik Lisesi2
Görüntülenme :
441
DOI :
Özet Türkçe :

Yirmibirinci yüzyılda bilgi toplumu olabilmenin gereği olarak yaşam boyu gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerini takip edilebilmesi için toplumu oluşturan bireylerin bilgi okuryazarlığı becerilerine sahip olabilmesi hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda günümüz eğitim sisteminde yapılandırmacı yaklaşım temelinde tasarlanan eğitim programları öğrenmeyi öğrenme yaklaşımını merkeze almaktadır. Bu durum sadece öğrenciler için değil öğretmenler içinde bilgiyi arama, ulaşma, değerlendirme becerilerinin geliştirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu çalışma kapsamında mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan teknik öğretmenlerin, bilgi gereksinimlerini karşılarken hangi kaynakları ne sıklıkla kullandıklarının nicel araştırma deseni kullanılarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda öğretmenlerin bilgi gereksinimlerini karşılamada yararlandıkları kaynaklar üzerine bir anket formu düzenlenmiş ve teknik öğretmenlerin görüşlerine sunulmuştur. Araştırma sonuçları teknik öğretmenlerin bilgi gereksinimlerini karşılarken kitaplarla birlikle ağırlıklı olarak alana ait internet kaynaklarını kullandıklarını gösterirken, bilişim teknolojileri ve elektrik ve elektronik teknolojileri alan öğretmenleri başta olmak üzere, öğretmenlik mesleğine yeni başlayan öğretmenlerin bilgi gereksinimlerini karşılamak için internet kaynaklarını daha fazla tercih ettiklerini ortaya koymuştur.

Özet İngilizce :

In the 21st century, it is vitally important for individuals to have competences for information literacy to chase information and communication technologies as a necessity of being information society. In this context, education programs created on the basis of constructivist approach place teaching to learn in the center of curriculum in today’s educational system. This situation makes necessary to improve competences to seek, find and evaluate information not only for students, but also for teachers. In this study, by using quantitative research method, it is aimed to evaluate which information resources are used and how often they are used to satisfy vocational education and training teachers’ information needs. A questionnaire was designed to determine area resources used by vocational education and training teachers and given them to put into practice. Study results show that vocational education and training teachers use internet resources as well as field books; information and communication technologies and electric-electronics teachers heading, newly-qualified teachers prefer using internet resources more.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :