Sayı : 56
TÜRKİYE'DEKİ OY VERME DAVRANIŞLARININ ANALİZİ: ETNİSİTE Mİ DİNDARLIK MI?
UNDERSTANDING VOTING BEHAVIOR IN TURKEY: ETHNICITY VS. RELIGION
Halil BİLECEN

11 6

Bu çalışmada Türkiyedeki oy verme davranışlarını belirleyen faktörler incelenmektedir. Oy verme davranışları ile ilgili önceki çalışmalarda genellikle dindarlık, etnisite ve sosyo-ekonomik faktörler üzerinde durulmuştur. 10,393 kişi ile 59 ilde yapılan ulusal bir anket verilerinden faydalanarak bu çalışma, Türkiyedeki oy tercihlerinde dindarlık ve etnisitenin en önemli bileşenler olduklarını; ayrıca bunların etkileşimi sonrasında, dindarlığın, Kürtlerin oy verme davranışında etnik kimliğin önemini kestiğini ortaya koymaktadır. Sonuç olarak bu çalışma, Türkiyedeki oy verme davranışının, Türk-Kürt ve laik-antilaik ayrışması şeklinde evrildiğni göstermektedir.
This paper examines the main determinants of voting behavior in Turkey. Previous research has been divided about the relative importance of religious, ethnic, and socio-economic factors in vote choice among Turkeys citizens. Utilizing a large nationwide survey of 10,393 people conducted in 59 provinces, this study finds that even though the most important cleavages among Turkeys voters are religious (the degree of importance they place on their faith) and ethnic (the division between Turks and Kurds), when they are interacted, religiosity crosscuts the importance of ethnicity for Kurds. Also, the study shows that the voting behavior in Turkey has evolved towards ethnic -- specifically Turk/Kurd -- and secular/religious dimensions, in the last decade.
Anahtar Kelimeler: Oy verme davranışı, etnisite, din, Türkiye siyaseti.
Anahtar Kelimeler: Voting behavior, ethnicity, religion, Turkish politics.

Kaynakça

Halil BİLECEN