Yıl 2011, Cilt: 11 Sayı : 22 Sayfalar 351 - 372 2011-12-01
INVESTIGATION OF ECONOMIC GROWTH DIFFERENCES FROM THE CONVERGENCE HYPOTHESIS PERSPECTIVE: AN IMPLICATION FOR OECD COUNTRIES
EKONOMİK BÜYÜME FARKLILIKLARININ İNCELENMESİ: OECD ÜLKELERİ İÇİN BİR UYGULAMA
Göknur UMUTLU,Fatih Alpaslan YILMAZ,Selin GÜNEL
14 261

The aim of this study is to investigate the effect of human capital index and effectiveness of institutions on economic growth and the validity of convergence hypothesis. In this study, for this purpose, the effect of human capital index and effectiveness of institutions on economic growth is analyzed econometrically by using Mankiw–Romer–Weil (MRW) model and employing panel data regression analysis in the sample of 29 OECD countries for the period between the years 2000 and 2007. Analysis results imply that education which is the indicator of human capital index has a positive effect on economic growth and health which is the indicator of human capital index has a positive effect on economic growth. Property rights which is the indicator of institutions’ effectiveness has a positive effect on economic growth. Validity of convergence hypothesis through the investigation period is also supported in the study
Bu çalışmanın amacı, beşeri sermaye endeksleri ve kurumların etkinliğinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini tespit etme ve aynı zamanda yakınsama hipotezi açısından geçerliliğini test etmektir. Bu amaçla, çalışmada 29 OECD ülkesinin 2000–2007 dönemine ait yıllık verileri, Mankiw–Romer–Weil (MRW) modeli kullanılarak, panel veri regresyon analizi ile ekonometrik açıdan incelenmektedir. Analiz sonuçlarına göre, beşeri sermaye endekslerinden eğitimin ekonomik büyümeyi pozitif, sağlığın ise ekonomik büyümeyi negatif yönde etkilediği görülmektedir. Kurumların etkinliğini belirlemede kullanılan mülkiyet hakkı değişkeni ise ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilemektedir. Yakınsama hipotezinin incelenen dönemler itibariyle geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2011
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2011


Makalenin Yazarları
Göknur UMUTLU
Fatih Alpaslan YILMAZ
Selin GÜNEL