Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Matematik dersinde öğretmenlerin ders içi yönelttiği sorular

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
476
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, matematik dersi öğretiminde sınıf içi sorulan soruların; öğretim hedeflerinin seviyesine uygunluğu, verilen cevapların öğretim hedefleri seviyesine uygunluğu ile sınıf içi soruların niteliklerini belirlemektir. Çalışmada 5 farklı ilköğretim okulunda, 4 ve 5. sınıf matematik derslerinde, sınıf öğretmenlerinin sorduğu sorular ve öğrencilerin verdiği cevapların düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, sınıf içi öğretimde cevaplama şekillerine göre ve yöneltilme biçimlerine göre soruların sayı ve niteliği incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin; hatırlamak ve anlamak düzeyindeki sorulara %48, uygulamak düzeyindeki sorulara %46, üst düzey öğrenme becerilerin ölçülmesinde kullanılan analiz etmek, değerlendirmek ve yaratmak düzeyindeki sorulara %6 oranında yer verdikleri tespit edilmiştir. Duyuşsal alan hedefleri ile ilgili soruların gözlenmediği, soruların yöneltilme biçimlerine göre derslerin daha çok (%95) öğretmen sorularına dayalı olarak yürütüldüğü, öğrencilerin birbirlerine sorduğu sorulara da yer verilmediği tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine the appropriateness of the questions asked by teachers and the answers given by students in math classes to the level learning objectives, and to determine the characteristics of the questions asked in the classrooms. This study investigated the levels of the questions and the answers in 4th and 5th grade classrooms in 5 different primary schools. In addition, it analyzed the quantity and the characteristics of the questions in terms of their asking and answering styles in classroom teaching. According to the findings, teachers used questions related to the levels of remembering and understanding (48%), applying (46%), and higher order thinking skills including analyzing, evaluating and creating (6%). It is also observed that (a) no questions were used related to the affective domain, (b) almost all of the questions (95%) were asked by teachers, and (c) students did not asked any questions to each other.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :