Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lise son sınıf öğrencilerinin depresyon düzeylerini yordayan sosyo-demografik değişkenlerin belirlenmesi

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi2, M. Artuklu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi3
Görüntülenme :
450
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmanın amacı lise son sınıf öğrencilerinin depresyon düzeyini etkileyen sosyo-demografik değiskenleri belirlemektir. Arastırma grubunu Gaziantep Đsmetpasa lisesine devam eden 146 (%46kız, %54 erkek) lise son sınıf öğrencisi olusturmustur. Veri toplama aracı olarak Beck depresyon Ölçeği ve anket kullanılmıstır. Veriler asamalı (stepwise) çoklu lineer regresyon ile analiz edilmistir. Arastırmanın bulgularına göre, öğrencilerin kendi algısına göre sosyo ekonomik durumu, uyku sorunu olup olmama, kendi sağlık durumunu nasıl algıladığı, kardes sayısı ve cinsiyet değiskenleri lise son sınıf öğrencilerinin depresyon düzeyini anlamlı sekilde yordamaktadır. Öğrencilerde baska ne tür psikolojik ve/veya psikiyatrik bozuklukların bulunduğunun incelenmesi, bu bozuklukların bu çalısmada ele alınmayan değiskenlerle iliskisinin ortaya konulması, arastırmaya değer bir konu olarak önerilebilir.

Özet İngilizce :

This study was conducted to determine the socio-demographic factors affecting 12th grade students' depression levels. The sample of the research consists of 146 (46%female, 54% male), 12thgrade students from Đsmetpasa high school in Sehit Kamil, Gaziantep. The data were obtained from 146 students and were collected through "Beck Depression Inventory" and a questionnaire. The data were analyzed by stepwise linear regression analysis. The results of the study showed that the significant predictors of students' depression levels were the socio-economic level according to their perception, sleep problems, perception of their health status, number of brothers/sisters and students' gender. There is need for more research to determine psychological and psychiatric problems among high school students.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :