Cilt: 11 Sayı : 21
d
FAALİYET ALANLARININ KAPSAMINA GÖRE AYRILMIŞ BAĞIMSIZ DENETİM FİRMALARININ ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI (ISA’s) VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
Ender GÜLER

1.4K 129

Öz trenBu çalışmada Türkiye’de faaliyette bulunan ve faaliyet alanlarının kapsamına göre sınıflandırılmış bağımsız denetim firmalarının, uygulanan Uluslararası Denetim Standartları (ISA’s) ve kurumsal yönetim uygulamaları ile ilgili görüşleri ve değerlendirmelerini içersine alan bir araştırma ele alınmıştır.In this essay, the views and evaluation of independent firms which operates in Turkey and categorizes according to operations field about International Auditing Standard (ISA) have been analyzed.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça