Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 34

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kurumsal sosyal sorumluluk bilinci:afyon kocatepe üniversitesinde karşılaştırmalı bir araştırma

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF1
Görüntülenme :
456
DOI :
Özet Türkçe :

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(İİBF) ile Eğitim Fakültesi (EF) öğrencilerinin kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) algılamalarını etkileyen faktörlerden hangilerine daha çok önem verdiklerini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmada; cinsiyet, iş tecrübesi ve öğrenci topluluklarında aktif olarak görev alma durumlarının kurumsal sosyal sorumluk algılamalarını ne yönde değiştireceğine ilişkin tespitlerde de bulunulmuştur. Araştırma betimsel tarama yöntemiyle gerçekleştirlmiş, araştırmada frekans, yüzde, t testi, tek yönlü Anova ve Tukey testi yapılmıştır. Araştırmanın sonunda özellikle iş tecrübesi değişkenine göre tam zamanlı işte çalışanların daha yüksek düzeyde sorumluluk puanlarının aldığı ortaya çıkmıştır. Cinsiyet ve aktif olarak kulüplerde görev alma değişkenlerinde hem İİBF hem de EF’leri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır

Özet İngilizce :

In this study, which has been conducted to identify which factors affect corporate social responsibility (CSR) perception of the students studying at Afyon Kocatepe University both in Faculty of Economic and Administrative Sciences (FEAS) and also the Education Faculty (EF) are of higher importance for them, it has been identified to what extent gender, vocational experience and active participation in student societies change their institutional social responsibility perception. This study has been carried out by means of descriptive scanning method. Frequency, percentage and one way Anova and Tukey tests have been involved. In accordance with vocational experience, those who have full time jobs have been proved to get higher points showing their responsibility levels. Both male and female students of the FEAS and EF students have shown no significant differences in responsibility taking and their active participation at clubs are considered.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :