Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel rekabetin zihinsel izdüşümü: kavram satmak

Yazar kurumları :
Aksaray Üniversitesi Ortaköy MYO1, Aksaray Üniversitesi İ.İ.B.F2
Görüntülenme :
457
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada; küresel rekabet sürecinde kavram oluşturma ve bu kavramın hedef kitleye pazarlanmasının önemi ele alınmıştır. Çalışmada, küresel rekabetin pazarlama anlayışı üzerine etkileri, zihinsel pazar oluşturmada kavram satma stratejileri ve kavram satma sürecinin önündeki engellere ayrıntılı yer verilmiştir. Bu bağlamda kavram satma araçları; marka oluşturma, reklam, özdeyişler, bilgilendirme, söylenceler, moda yaratıcılığı, propaganda ve imaj yaratma başlıkları ile incelenirken, kavram satma eyleminin önündeki engeller ise; algı ve algıda seçicilik, alışkanlıklar, kavramsal baskı yoğunluğu, tutum ve davranışlar, pazarlama miyopluğu ve kavram satma eyleminin yetersizliği başlıkları altında incelenmiştir. Sonuç olarak kavram satmaya ilişkin literatür incelemesi yapılarak kavram satmaya kavramsal bir boyut kazandırılmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, the importance of forming concepts and marketing the concept to the target group within the process of global competition was handled. In the study, the effects of the global competition on the conception of marketing, the concept selling strategies in forming an intellectual market and the barriers in front of the process of concept selling were handled in detail. Within this framework, concept selling media were examined under the titles of forming a trademark, advertisements, epigrams, informing, legends, fashion creation, propaganda and image creation; on the other hand, the barriers in front of the concept selling were examined under the titles of perception and selectivity in perception, behaviour, the intensity of conceptual pressure, manners and behaviour, marketing shortsightedness and the insufficiency of act of concept selling. In conclusion, a conceptual dimension was added to the concept selling through making a literature review on concept selling.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :