Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küresel finansal kriz döneminde abd hisse senedi piyasası ile imkb arasındaki etkileşimin dinamik koşullu korelasyon analiziyle incelenmesi

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İİBF1
Görüntülenme :
547
DOI :
Özet Türkçe :

Dünya ekonomisi, 1929 yılındaki Büyük Buhran'dan sonraki en büyük krizini, Amerika Birlesik Devletleri (ABD) kaynaklı küresel finansal kriziyle yasamıstır. 2007 yılının ortalarında ABD ekonomisinde bas gösteren daralma, küresellesme neticesinde, hızla diğer ülke ekonomilerini de etkisi altına almıstır. Kısa sürede finansal piyasalardaki sorunlar reel sektöre sıçramıs ve kriz, dünyanın birçok ülkesinde büyüme oranlarının ve üretim seviyelerinin düsmesine, issizlik oranlarının artmasına yol açmıstır. Küresel finansal krizin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri özellikle 2008 yılının ikinci yarısından itibaren hissedilmeye baslamıstır. Bu çalısma, küresel finansal kriz döneminde, ABD hisse senedi piyasası ile ĐMKB hisse senedi piyasası arasındaki etkilesimi ve iliskiyi arastırmaktır. Dinamik kosullu korelasyon yöntemi kullanılarak elde edilen bulgulara göre, kriz döneminde, her iki piyasanın getiri volatiliteleri arasındaki korelasyonun pozitif ve negatif yönde arttığı görülmüstür.

Özet İngilizce :

The world economy faced its first important crises after the Great Depression of 1929, originated from the US. The economic decline in the US economy in the mid-2007 has also penetrated foreign economies as a result of globalization. Shortly after, the problems in the financial markets spread to the real sector, and the crises caused a decline in growth rates and production levels, as well as raising unemployment rates in many countries of the world. The effects of the global financial crisis were noticed especially in the second half of 2008 in Turkey's economy. Aim of this study is to investigate interaction and correlation between US stock markets and the Turkish ISE stock market, during the global financial crisis. According to the data obtained by using the dynamic conditional correlation, correlation between two stock market returns volatilities was increased both positive and negative direction during the crises.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :