Yıl 2007, Cilt: 7 Sayı : 13 Sayfalar 51 - 68 2007-06-01
DEĞER MÜHENDİSLİĞİ (VALUE ENGINEERING) UYGULAMALARININ FONKSİYONEL ETKİNLİK AÇISINDAN İŞLETMELERİN SOMUT ve SOYUT VARLIKLARINA YÖNELİK OLASI ETKİLERİ
Adem ÖĞÜT,Rıfat İRAZ,Muammer ZERENLER
14 261

Öz trenDeğer Mühendisliği bir ürün, hizmet, süreç veya sistem maliyetini iyileştirmek üzere kullanılan takım yaklaşımını yönetme, sistematikleştirme ve geliştirme fonksiyonudur. Müşteriler tarafından gereksinim duyulan fonksiyonları yeniden gözden geçirerek, farklı bakış açılarından daha düşük bir maliyete ulaşmayı amaçlamasından dolayı değer mühendisliği yaklaşımı son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Küresel rekabet piyasasında yeni ürün geliştirme sürecinde de etkin olarak kullanılmaya başlanan değer mühendisliğinin özellikle müşteri odaklı değer yaratma açısından kaydettiği performans etkileyici sayılabilir. Bu bağlamda; uygulama maliyeti dahil Değer Mühendisliğinin üretici ve tüketicilerin satın alma maliyetini %15-25 arasında belirgin bir biçimde azalttığı savunulmaktadır. Çalışmanın temel amacı; kurumsal farkındalık kazanma ve müşteriye yönelik değer yaratma açısından değer mühendisliğinin önemini ve çağdaş uygulama alanlarını tartışmak ve işletme süreçlerine ilişkin olası katkılarını sorgulamaktır.Value Engineering is a function of team management and organizational development based on the enhancement of products, services, processes and system cost. Recently, value engineering has a growing importance by revising competitive business functions expected by customers and aiming less cost by reviewing different perspectives. In the rapidly changing global business environment, value engineering has also a significance in terms of the performance criteria owing to the customer oriented value creating approach and new product development process. For this reason, it is claimed that Value Engineering reduces the total cost of producers and consumers by 15-25 % including the implementation cost. The main objective of this study is to question the importance of value engineering in relation to gaining organizational awareness and creating competitive (value creating) business processes for customers and elaborate the contemporary applications areas.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2007
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2007


Makalenin Yazarları
Adem ÖĞÜT
Rıfat İRAZ
Muammer ZERENLER